Příměstské tábory

Podpora slaďování rodinného a profesního života

V roce 2018 byl podpořen první projekt na příměstské tábory. Od roku 2020 je realizováno další šest projektů.

Cílem těchto projektů je zajištění denní péče o děti v době školních prázdnin (mimo školní vyučování) formou příměstských táborů, s cílem pomoci sladit rodinných a pracovní život rodičů na území MAS Pobeskydí a zlepšit jejich stiuaci na trhu práce.

Realizované projekty: