Členové

MAS Pobeskydí, z. s. má 40 členů, z toho 10 z veřejné sféry. Členové jsou zařazení do 6 zájmových skupin: podnikání a zaměstnanost; zemědělství a lesnictví; pomoc pro potřebné a sociální služby; vzdělávání, děti a mládež; pospolitost a kulturní dědictví; životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území.

Členy zastupují určené osoby, a to statutární zástupci nebo osoby pověřené na základě plné moci. Pro jednorázové zastoupení člena na valné hromadě může v souladu se stanovy MAS Pobeskydí, z. s. člen pověřit plnou mocí jinou než níže uvedenou fyzickou osobu.

Výše členských příspěvků určuje valná hromada. Pro rok 2024 byla stanovena ve výši 8 Kč na obyvatele pro svazky obcí, 3000 Kč pro podnikatelské subjekty, 500 Kč pro ostatní veřejné subjekty, 200 Kč pro neziskové subjekty.

Podnikání a zaměstnanost

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. >>

Předmět činnosti: Realizace projektů v oblasti zaměstnanosti
Sídlo
: 739 61 Třinec - Staré Město, Družstevní 294 
: 25860259 
Zastupuje: Aneta Nogawczyková
Sektor: soukromý

Jaroslav Votýpka

Předmět činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 
Sídlo
: 739 39  Lučina 209
: 47196394 
Zastupuje: ---
Sektor: soukromý

MECON SERVICE s.r.o. >>

Předmět činnosti: Pivovarnictví 
Sídlo
: Rybářská 495, 735 43 Albrechtice
: 28646762
Zastupuje: jednatel
Sektor: soukromý

Zemědělství a lesnictví

AGRO - DOMINIK spol. s r.o. >>

Předmět činnosti: Všeobecná zemědělská činnost
Sídlo
: 739 37 Žermanice čp. 91
: 25815725
Zastupuje: Ivo Dominík
Sektor: soukromý

Družstvo Raškovice >>

Předmět činnosti: Zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských výrobků
Sídlo
: 739 51 Vyšní Lhoty čp. 256
: 47673231
Zastupuje: Ing. Michal Madzia
Sektor: soukromý

Farma Krásná s.r.o. >>

Předmět činnosti: Zemědělská činnost
Sídlo
: 739 04 Krásná čp. 217
: 47150564
Zastupuje: Alena Krhutová
Sektor: soukromý

TOZOS spol. s r.o. >>

Předmět činnosti: Zemědělská výroba, obchodní činnost
Sídlo
: 739 53 Dolní Tošanovice 120
: 49610651
Zastupuje: jednatel a Jana Janišová ve volených orgánech (na základě plné moci)
Sektor: soukromý

Zemědělská společnost s.r.o. >>

Předmět činnosti:  Všeobecná zemědělská činnost
Sídlo
: 739 36 Bruzovice čp. 206
: 48401048
Zastupuje: jednatel
Sektor: soukromý

Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice >>

Předmět činnosti: Zemědělská činnost 
Sídlo:
739 51 Nošovice čp. 128
: 47673222
Zastupuje: Zdeněk Škola
Sektor: soukromý

Přemysl Motička

Předmět činnosti: Zemědělská činnost 
Sídlo:
Dolní Domaslavice 405, 739 38
: 73367192
Zastupuje: ---
Sektor: soukromý

Karel Poncza

Předmět činnosti: Zemědělská činnost 
Sídlo:
Komorní Lhotka 111, 739 53
: 46614745
Zastupuje: ---
Sektor: soukromý

Asociace soukromého zemědělství Těšínského Slezska z.s.

Předmět činnosti: Sdružování soukromých zemědělců
Sídlo:
Ropice 341, 739 61
: 04183118
Zastupuje: Ondřej Novák (na základě plné moci)
Sektor: soukromý

Pomoc pro potřebné a sociální služby

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích >>

Předmět činnosti: Činnost náboženských organizací
Sídlo:
739 53 Třanovice čp. 91
: 69609799
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: soukromý

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 184, příspěvková organizace >>

Předmět činnosti: Sociální služby
Sídlo
: 739 53 Komorní Lhotka čp. 184
: 00847038
Zastupuje: Zástupce na základě plné moci
Sektor: veřejný

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. >>

Předmět činnosti: Sociální služby
Sídlo
: 739 61 Ropice čp. 11
: 25910558
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: soukromý

Římskokatolická farnost Domaslavice >>

Předmět činnosti: Činnost náboženských organizací  
Sídlo:
739 51  Horní Domaslavice čp. 10
: 49591096
Zastupuje: Ing. Karel Obluk (na základě plné moci)
Sektor: soukromý

Spolek Tulipán >>

Předmět činnosti: Sociální služby 
Sídlo:
735 35 Horní Suchá Centrum 329/5
: 70623589
Zastupuje: Vanda Holubová
Sektor: soukromý

Spolek Hiponěha >>

Předmět činnosti: provozování hipoterapie
Sídlo:
739 36 Bruzovice č.p. 152
: 22737758
Zastupuje: Ing. Pavla Kubátková
Sektor: soukromý

MEDICA Třinec, z.ú. >>

Předmět činnosti: zdravotní a sociální služby
Sídlo:
Konská 63, 739 61 Třinec
Působnost: Mikroregion povodí Stonávky
: 05115841
Zastupuje: Ing. Mgr. Jana Vavrošová, MBA (na základě plné moci)
Sektor: soukromý

Vzdělávání, děti a mládež

Klub Sobíšek, z. s. >>

Předmět činnosti: Podpora a účast na výchově dětí a mládeže
Sídlo: 739 38 Soběšovice čp. 10
: 07893027
Zastupuje
Sektor: soukromý

Slunce >>

Předmět činnosti: Spolková a volnočasová činnost
Sídlo:
739 53 Třanovice čp. 250
: 66739993
Zastupuje: Lilie Tyrlíková
Sektor: soukromý

ŠOV Třanovice, o.p.s. >>

Předmět činnosti: Zajišťování osvěty, informovanosti a podpora vzdělanosti
Sídlo
: 739 53 Třanovice čp. 1
: 27772888
Zastupuje: Ing. Vladimír Baginský
Sektor: soukromý

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace >>

Předmět činnosti: Předškolní a základní vzdělávání
Sídlo
: 739 46 Hukvaldy čp. 162
: 70946906
Zastupuje: Mgr. Alena Lévová
Sektor: veřejný

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace >>

Předmět činnosti:  Předškolní a základní vzdělávání
Sídlo
: Školní 419/2, Těrlicko 735 42
: 72545461
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: veřejný

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace >>

Předmět činnosti:  Předškolní a základní vzdělávání
Sídlo
: Přehradní 243/9, Těrlicko - Horní Těrlicko 735 42 
: 70646066
Zastupuje:Mgr. Barbara Smugala
Sektor: veřejný

Etická výchova, o.p.s. >>

Předmět činnosti:  Ostatní vzdělávání 
Sídlo
: 739 11, Malenovice č. ev. 146
: 28631650
Zastupuje: Mgr. Hana Kachtíková (plná moc)
Sektor: soukromý

Základní škola a Mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace >>

Předmět činnosti:  Předškolní a základní vzdělávání
Sídlo
: 739 51 Dobratice 58
: 70640017
Zastupuje:Mgr. Karla Peterková
Sektor: veřejný

Pospolitost a kulturní dědictví

JK Vělopolí z. s. >>

Předmět činnosti: Spolková a sportovní činnost
Sídlo:
739 59 Vělopolí čp. 34
: 02859823
Zastupuje: Lucie Latochová
Sektor:
soukromý

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice >>

Předmět činnosti: Spolková činnost
Sídlo
: 739 51 Dolní Domaslavice čp. 5
: 64122034
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: soukromý

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lučina >>

Předmět činnosti: Spolková činnost 
Sídlo:
739 39 Lučina čp. 3
: 64122425
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: soukromý

Tělovýchovná jednota Dobratice, z. s. >>

Předmět činnosti: Spolková a sportovní činnost
Sídlo
: 739 51 Dobratice čp. 212
: 48772500
Zastupuje: Ing. Břetislav Bortlíček
Sektor: soukromý

Tělovýchovná jednota Stará Ves nad Ondřejnicí, z. s. >>

Předmět činnosti: Spolková a sportovní činnost
Sídlo
: Sportovní 554, Stará Ves nad Odřejnicí 739 23
: 14613387
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: soukromý

Tělovýchovná jednota Tošanovice >>

Předmět činnosti: Spolková a sportovní činnost
Sídlo:
739 53 Dolní Tošanovice
: 60783834
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: soukromý

Životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území

KČT, odbor Beskydy >>

Předmět činnosti: Spolková činnost
Sídlo
: Vyšní Lhoty 200, 739 51 Vyšní Lhoty
: 02773562
Zastupuje: Martin Stiller
Sektor: soukromý

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady >>

Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací
Sídlo
: 739 37 Horní Bludovice čp. 434
: 70305374
Zastupuje: Jindřich Feber, Jana Pohludková ve volených orgánech na základě plné moci
Sektor: veřejný

Myslivecký spolek Bruzovice, z. s. >>

Předmět činnosti: Spolková činnost
Sídlo:
739 36 Bruzovice čp. 220
: 48428647
Zastupuje: Přemysl Ondráčka
Sektor: soukromý

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice >>

Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací
Sídlo
: 739 44 Brušperk, K Náměstí 22
: 60045701
Zastupuje: předseda a místopředseda
Sektor: veřejný

Sdružení obcí povodí Morávky >>

Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací
Sídlo
: 739 51 Dobrá čp. 230
: 68157631
Zastupuje: předseda a místopředseda
Sektor: veřejný

Sdružení obcí povodí Stonávky >>

Předmět činnosti: Činnost ostatních členských organizací
Sídlo
: 739 53 Třanovice čp. 250
: 69610088
Zastupuje: předseda a místopředseda
Sektor: veřejný

Třanovice služby, o.p.s. >>

Předmět činnosti: Komunální služby
Sídlo
: 739 53 Třanovice čp. 1
: 25837958
Zastupuje: statutární zástupce
Sektor: veřejný