LEADER ČR 2005

V roce 2005 se MAS Pobeskydí úspěšně ucházela o účast v programu LEADER ČR. Na základě předložené žádosti získalo území MAS Pobeskydí na realizaci svého záměru „Pobeskydí – místo pro život“ finanční podporu pět milionů Kč.

Předložené projekty byly zaměřeny na posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce, a to v rámci následujících tří opatření:

  • harmonický rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti a kultury,
  • trvale udržitelný rozvoj místního hospodářství a
  • zvyšování podílu (agro)turistiky na hospodářství v dané oblasti.

Neziskové projekty mohly být podpořeny až do výše 80 % uznatelných výdajů, ziskové projekty do výše 50 % uznatelných výdajů.

Z celkového počtu deseti předložených projektů bylo vybráno a úspěšně realizováno osm.

Shrnutí - karta LEADER ČR 2005 zde

Přehled úspěšně realizovaných projektů zde

Podané projekty

Počet projektů: 10 (z toho: 3 podnikatelské projekty, 4 obcí, 3 NNO)
Celkový rozpočet: 9,798 mil. Kč
Požadovaná dotace: 5,930 mil. Kč
Disponibilní prostředky: 4,500 mil. Kč
Převis poptávky: 132 %

Realizované projekty

Počet projektů: 8 (z toho: 3 podnikatelské projekty, 4 obcí, 1 NNO)
Celkový rozpočet: 9,685 mil. Kč
Požadovaná dotace: 5,307 mil. Kč
Přidělená dotace: 5,183 mil. Kč
Kofinancování L ČR 2005: 53,51 %