KONTAKTY

MAS Pobeskydí, z. s.
Třanovice č. p. 1
739 53  Hnojník
Česká republika

Konzultace na +420 558 431 068 

e-mail: mas@pobeskydi.cz 
tel.: +420 558 431 068

GPS: 49°42'45.209"N, 18°31'45.688"E

Konzultační hodiny:

po-čt od 8:00 do 15:00 (pro objednané)

Kontaktní osoby

RNDr. Pavel Žiška
ředitel
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD
+420 558 431 081
+420 777 896 243
ziska@pobeskydi.cz

Mgr. Silvie Lišková
koordinátorka projektu SPOKO Pobeskydí
+420 603 500 348
liskova@pobeskydi.cz

Ing. Krystyna Nováková
projektová manažerka

+420 558 431 083
+420 774 489 762
novakova@pobeskydi.cz

David W. Novák
koordinátor MAP
Místní akční plán Frýdek-Místek II
apoštol muzea vidlí
+420 732 123 903
novak@pobeskydi.cz 

Mgr. Petr Piekar
projektový manažer
Nová zelená úsporám light
+420 558 431 083
+420 773 761 063
piekar@pobeskydi.cz

Ing. Lenka Bury
facilitátorka MAP
Místní akční plán Frýdek-Místek II
+420 775 167 378
bury@pobeskydi.cz 

Monika Gillová
projektová asistentka SCLLD
administrátorka projektu
Místní akční plán Frýdek-Místek II
+420 775 167 261
gillova@pobeskydi.cz 

 

Ing. Zuzana Zaoralová
koordinátorka značky Beskydy
+420 605 449 004
zaoralova@pobeskydi.cz

 

 

 

Statutární orgán

Ing. Jaroslav Votýpka
předseda
luston@seznam.cz, tel: 737 734 020

Petr Tesarčík
místopředseda

Identifikační údaje:

IČ: 71212612

DIČ: CZ71212612 (od 1. 2. 2010 neplátce DPH)

Registrace:

Spolek registrován ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14003

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1729173349/0800