Dotazníky a ankety

Pomozte nám vytvořit strategii, která bude prospěšná všem. Zúčastněte se dotazníkového šetření či aknety.

Potřeby a problémy území Pobeskydí

Průzkum potřeb a problémů byl ukončen a zapracován do návrhové části.

Absorbční kapacity území a příprava na realizaci

V souvislosti s implementaci strategie vedeme zásobník projektů. Své projekty do něj můžete zasílat průbežně. V případě, že bude možnost podpory v rámci naši strategie a nastroje, budeme vás informovat. Zásobník je neveřejný a bez vašeho souhlasu jej nikomu neposkytujeme.

Co máme za sebou

Hodnocení spokojenosti (vstupní hodnocení)

Potenciály a limity dalšího rozvoje (SWOT analýza)

Anketa pro veřejnost (priority území)

Dotazníkové šetření mezi místními aktéry - potřeby a problémy (dotazník pro organizace a obce)

Moje vesnice/městečko za 10 let (soutěž pro děti a mládež)

Loading...