MAS Pobeskydí – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava I.

Výzva se zaměřuje na podporu budování nové nebo rekonstrukci stávající infrastruktury pro pěší a pro cyklodopravu.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy -31. května 2017
  • Seminář pro žadatele – 5. června 2017 (12:30 hod.), Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 3. července 2017
  • Alokace na výzvu – 25 mil. Kč
  • Maximální výše způsobilých výdajů – 5 mil. Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 558 431 084, +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Bezpečnost dopravy
  • Cyklodoprava

Text výzvy a její přílohy:

Obecná a specifická pravidla: 

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD