Semináře pro ředitele škol a festival inspirace v přírodních vědách

Na základě dosavadní dobré spolupráce se školami a statutárním městem Frýdek-Místek připravuje MAS Pobeskydí, z. s., pro rok 2022 tři akce zaměřené na vzdělávání pedagogů a ředitelů škol a rozvoj jejich vzájemné spolupráce a výměnu zkušeností. Jedná se o dva semináře pro ředitele základních a mateřských škol a Festival inspirace v přírodních vědách určený pro pedagogy. Realizace byla finančně podpořena dotací statutárního města Frýdek-Místek ve výši 200 tis. Kč a darem obce Dobrá ve výši 5 tis. Kč.

První seminář pro ředitelé základních a mateřských škol se uskutečnil jakodvoudenní 31. března a 1. dubna 2022 na horském hotelu Sepetná na Ostravici a byl primárně zaměřen na novinky ve školské legislativě a vybraná témata finančního řízení. Na semináři vystoupily zkušené lektorky PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. a Ing. Petra Schwarzová. Druhý seminář plánujeme na přelom září a října 2022.

„Festival inspirace v přírodních vědách“ je příležitostí pro setkání učitelů i odborné veřejnosti. Je určen zejména učitelům přírodovědných předmětů prvního i druhého stupně základních škol. Zaměřuje se na propojování a síťování učitelů v regionu, kterým nabízí formou dílen novinky na poli přírodovědného vzdělávání v současnosti v Česku. Cílem festivalu je INFORMOVAT o šíři možností, nápadů a přístupů k výuce odborných předmětů, SDÍLET zkušenosti mezi učiteli a PROPOJOVAT výuku do mezipředmětových celků. Letos se uskutečnil 31. 8. 2022 ve Frýdku-Místku (více na http://festival-inspirace.cz/)

Tyto akce byly pořádány již v minulých letech a jejich ohlas mezi účastníky byl velmi pozitivní. Ředitelé si pochvalovali možnost vzdělávání v blízkosti svých škol a oceňovali, že semináře pro ředitele reagují na aktuální témata, která řeší. Současně využili společné setkání pro vzájemnou výměnu zkušeností a navázání spolupráce. Učitelé a další účastníci festivalu rovněž oceňují blízkost akce, zajímavý program silně provázáný s praxí a možnost seznámení se s obdobně zaměřenými učiteli z jiných škol.

Akce byly v minulosti realizovány v rámci projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II, jehož partnerem bylo i statutární město Frýdek-Místek. Projekt byl zaměřen jak na plánování aktivit spolupráce, tak na jejich realizaci. 

Semináře a festival v roce 2022 probíhají s finanční podporou statutárního města Frýdek-Místek a obce Dobrá.

 

Festival inspirace v přírodních vědách 2022

Seminář pro ředitele základních a mateřských škol