MAS Pobeskydí – IROP – Kultura I. 

Výzva je zaměřená na profesionálních knihovny, kulturní památky a městská a obecní muzea.

Základní údaje o výzvě:

 • Vyhlášení výzvy - 27. 10. 2023
 • Seminář pro žadatele - 9. 11. 2023 od 10:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost - kancelář MAS, vchod A,B)
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 8. 12. 2023
 • Alokace na výzvu - 3 383 209,20 Kč (dotace)
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 3 561 272,84 Kč
 • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)
 •  

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

 • Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 • Revitalizace kulturních památek
 • Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Orientační seznam profesionálních knihoven:

Orientační seznam obecních profesionálních knihoven je dostupný na následujícím odkazu: IROP 2021 – 2027 — IPK - informace pro knihovny (nkp.cz). Pokud není knihovna, která je předmětem projektu, uvedena na tomto seznamu, doloží žadatel k žádosti o podporu pracovní smlouvu knihovníka, ve které bude uveden jeho pracovní úvazek.

Seznam profesionálních knihoven obcí - https://ipk.nkp.cz/docs/profi-knihovny-do-25-000-obv 

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Památky a muzea

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/70vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/c292858b-7332-4340-8e59-c3ccd8dc7b7b/Specificka-pravidla-v-70-Kultura_pamatky-a-muzea_SC-5-1-(CLLD).pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/84fbfa42-9549-441c-9dd3-2a08707e51f0/prilohy-70-vyzvy_IROP-Kultura-pamatky-a-muzea_SC-5-1-(CLLD).zip.aspx?ext=.zip 

Knihovny 

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/114vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/e70b6671-9f18-4f42-bc24-04209b69652a/Specificka-pravidla-v-114-Kultura_Knihovny_SC-5-1-(CLLD).pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/af3aad91-c7d1-45d1-8f42-5419950de2cc/prilohy-114-vyzvy-IROP_Kultura-knihovny_SC-5-1-(CLLD).zip.aspx?ext=.zip 

 

Časté dotazy

Je potřeba v projektovém záměru mít již přesně vyčísleny celkové výdaje projektu?

Celkové způsobilé výdaje v projektovém záměru musí být v souladu s žádosti o podporu podávanou do MS2021+. Výše nezpůsobilých výdajů může být rozdílná. Dále upozorňujeme, že do celkových způsobiých výdajů se zahrnují i nepřímé výdaje, které u této výzvy u knihoven jsou stanoveny sedmiprocentní paušální sazbou.