LEADER ČR 2006

Program LEADER ČR 2006 v Pobeskydí byl ovlivněn na jedné straně omezeným objemem prostředků vyčleněným Ministerstvem zemědělství ČR a velkým počtem účastnících se místních akčních skupin, na druhé straně velkým zájmem ze strany žadatelů.

MAS Pobeskydí získala v tomto programu na realizaci svého záměru „Pobeskydí – tradicemi k budoucnosti“ finanční podporu ve výši tři miliony Kč.

Záměrem MAS Pobeskydí bylo podpořit realizaci projektů v následujících opatřeních:

  • harmonický rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti a kultury,
  • trvale udržitelný rozvoj místního hospodářství a
  • růst kvality životního prostředí a životních podmínek obyvatel.

Neziskové projekty mohly být podpořeny až do výše 80 % uznatelných nákladů, ziskové projekty do výše 50 % uznatelných nákladů.

Předloženo bylo celkem dvanáct projektů, jejichž předkladatelé požadovali dotace ve výši přesahující dvanáct milionů Kč, což při omezených prostředcích MAS Pobeskydí znamenalo bezprecedentní převis poptávky ve výši 450 %. Z předložených projektů bylo vybráno a úspěšně realizováno pět.

Přehled schválených projektů zde

Podané projekty

Počet projektů: 12 (z toho: 3 podnikatelské projekty, 7 obcí, 2 NNO)
Celkový rozpočet: 25,599 mil. Kč
Požadovaná dotace: 12,859 mil. Kč
Disponibilní prostředky: 2,700 mil. Kč
Převis poptávky: 476 %

Schválené projekty

Počet projektů: 5 (z toho: 3 podnikatelské projekty, 2 obcí)
Celkový rozpočet: 8,172 mil. Kč
Požadovaná dotace: 4,899 mil. Kč
Přidělená dotace: 2,700 mil. Kč
Kofinancování L ČR 2006: 33,04 %