Archiv aktualit - Strategie 2014-2020

4. 11. 2022

Dotazník pro obce

MAS Pobeskydí připravuje akční plán IROP na období 2021-2027. Máme na výběr škálu témat od veřejných prostranství, základních a mateřských škol, chodníků až po infrastrukturu cestovního ruchu. Do čeho naši alokaci cca 95 mil. Kč máme směřovat nám pomůže určit i probíhající dotazníkové šetření na obcích. Dotazník je určen pro zástupce obcí (Je možné vyplnit i jinými organizacemi z území Pobeskydí). >>

9. 6. 2021

Strategie Pobeskydí 2021

Dne 4. 6. 2021 valná hromada MAS Pobeskydí schválila koncepční část Strategie Pobeskydí 2021+. Stěžejní část práce, příprava programových rámců, bude zahájena na podzim t.r. Významnou úlohu budou plnit odborné pracovní skupiny, které jsou stále otevřeny veřejnosti. 

11. 5. 2021

Připomínkování - Strategie Pobeskydí 2021+

K veřejnému připomínkování předkládáme koncepční část Strategie Pobeskydí 2021+. +. Jedná se o část, která má obsahovat všechny potřeby a problémy území a opatření pomocí, kterých jsme schopni (my - MASka, obce, místní aktéři, podnikatelé, NNO) je řešit a rozvíjet náš region s vizí „Pobeskydí – více než dobrá adresa“. K dispozici je rovněž záznam z veřejného projednání https://www.youtube.com/watch?v=wwpMvPBe3h4

Připomínky posílejte na mail ziska@pobeskydi.cz do 25. května 2021.

4. 5. 2021

Veřejné projednání - Strategie Pobeskydí 2021+

Srdečně zveme na veřejné projednání koncepční části Strategie Pobeskydí 2021+, které se uskuteční on-line 10. května od 14 hod. Je potřeba se přihlásit na https://forms.gle/iKYjCofezD1TNYrH7.

5. 3. 2021

Komunitní energetika - výzva pro Pobeskydí

Jedním z témat nového programového období je komunitní energetika a naše místní akční skupina toto vnímá jako výzvu pro Pobeskydí (více viz >>). Komunitní energetika je odvětvím, které vzhledem k současné legislativě nemá v ČR dosud využitý potenciál, v rámci EU však dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků. Aktuálně vytváříme platformu pro komunitní energetiku v Pobeskydí. Nemusíte být odborníci, stačí, že téma Vás zajímá nebo chce v energetice realizovat projekty. Budeme rádi, pokud se připojíte. >>

1. 12. 2020

Návrh analytické části Strategie Pobeskydí 2021+

Předkládáme k připomínkování návrh analytické části Strategie Pobeskydí 2021+. Své připomínky můžete posílat na mail ziska@pobeskydi.cz do 10. prosince 2020.

23. 7. 2020

První jednání odborných pracovních skupin

V návaznosti na přípravu nové strategie na období 2021–2027 v červnu započala první jednání odborných pracovních skupin. Nejdříve se setkali skupiny Obce a Cestovní ruch. >>

1. 7. 2020

Tisková zpráva o podpoře z kraje

Naše místní akční skupina byla podpořena sedmdesátí procentní dotací ve výši 342 tis. Kč
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na přípravu strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí. Více naleznete v tiskové zprávě a na stránkách projektu.

7. 6. 2020

Podpořil nás Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil naší místní akční skupinu 70% dotací na přípravu analytické části strategie na příští programové období 2021-2027. Díky této podpoře ve výši 342 tis. Kč připravíme kvalitní výchozí socioekonomickou analýzu a SWOT analýzu, čímž definujeme základní problémy a potřeby Pobeskydí, které je potřeba řešit. >>

28. 4. 2020

S MAS Pobeskydí se na rozvoji našeho regionu můžete podílet i vy

Díky podpoře MAS Pobeskydí byly v uplynulých letech v našem regionu realizovány desítky projektů např. v oblasti školství, sociální péče, příměstských táborů, občanské vybavenosti a infrastruktury nebo podnikání a zemědělství. V letošním roce bude probíhat příprava nové strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom Vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí. Budeme rádi, když se do rozvoje regionu zapojíte i Vy.>>

10. 7. 2019

Evaluační zpráva mid-term evaluace strategie

Kontrolní komise na svém zasedání 13. 6. 2019 schválila evaluační zprávu střednědobého hodnocení realizace strategie. Zpráva kladně hodnotí dosavadní čerpání a průběh realizace výzev MAS. Doporučuje využít aktuální možnost rozšíření podpory o občanskou vybavenost, a to zejména na malé projekty spolkové činnosti, knihoven, hasičských zbrojnic. Naše MAS je jednou s nejefektivnější místních akčních skupin. Již se nám povedlo rozdělit většinu alokace a připravujeme se na poslední výzvy tohoto programového období, které končí v roce 2021. >> 

26. 1. 2019

Změny strategie MAS Pobeskydí

V průběhu ledna 2019 došlo k ke změnám Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. V programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost jsme posílili podporu řešení sociálního vyloučení a podporu příměstských táborů pro děti pracujících rodičů. Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu vlivem kurzových rozdílů byla alokace snížena zj. v oblasti infrastruktury sociálních služeb a školských zařízeních. >>

26. 10. 2018

Odborné pracovní skupiny MAS Pobeskydí

1. listopadu od 9 hod. a 8. listopadu od 16 hod. proběhne zasedání odborných pracovních skupin Životní prostředí a infrastruktura (IROP, OPŽP) a Hospodářství (PRV). Obsahem jednání bude zejména rozdělení zbývající alokace mezi opatření a fiche, nastavení preferenčních kritérií. Podklady jsou zveřejněny min. týden předem zde >> 

Dále zveřejňujeme zápis ze zasedání odborné pracovní skupiny Společnost, které se uskutečnilo 22. 10. V případě, že máte zájem v Operačním programu Zaměstnanost realizovat neinvestiční projekty na podporu sociálního začleňování, zaměstnanosti, příměstské tábory či optimalizaci sociální práce na obci, prosíme o informaci do 15. listopadu.

13. 6. 2018

Intravilány a veřejná prostranství

Příslušné ministerstvo akceptovalo změnu strategie a nově můžeme vyhlašovat výzvy na veřejnou zeleň v zastavěném či zastavitelném území obcí v opatření "Intravilány a veřejná prostranství". Výzva bude vyhlášena výhledově na podzim 2018. >>

25. 5. 2018

Valná hromada rozšířila podporu naší MAS

Dne 22. 5. 2018 na každoročním zasedání valná hromada MAS Pobeskydí, z. s. schválila mimo standardních bodů jako rozpočet na rok 2018 či výroční zprávu za rok 2017 i 1. dodatek Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí ve věci rozšíření podpory o opatření Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň. Opatření bude realizováno v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí a jediná výzva bude vyhlášena na podzim letošního roku.

     

14. 5. 2018

Návrh změny strategie - doplnění aktivit OPŽP

Ministerstvo životního prostředí místním akčním skupinám umožnila rozšíření jejich podpory o aktivity v oblasti sídelní zeleně, ÚSES a protierozních výsadbových opatřeních. Naše místní akční skupina na základě společného zasedání programového výboru a pracovní skupiny Životní prostředí a Infrastruktura se rozhodla o zařazení aktivity OPŽP 4.4.1 - Revitalizace funčkních ploch a prvků sídelní zeleně v opatření strategie Intravilány a veřejná prostranství. Návrh dodatku naleznete zde >>

29. 12. 2016

Harmonogram výzev na rok 2017

Programový výbor na svém posledním zasedání schválil harmonogram výzev na rok 2017. Změny v harmonogramu jsou možné s ohledem na průběh schvalování výzev na jednotlivých ministerstvem. >>

12. 12. 2016

Schválení strategie

Dnes byla příslušnými ministerstvy schválená naše Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. V příštích týdnech budou projednávány a schvalovány první výzvy. První výzvy budou vyhlašovány v únoru či březnu příštího roku.

19. 2. 2016

Předběžné informace o podpoře

Připravili jsme pro Vás stručný přehled možné podpory prostřednictvím MAS Pobeskydí (Dotace CLLD 2014-2020).  První výzvy hodláme vyhlásit po schválení naši strategie příslušnými úřady v průběhu července 2016. Informační materiál přináší předběžné informace, které budou upřesněny pravidly. >>

29. 10. 2015

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí rok 2015

V září bylo ukončeno dotazníkové šetření hodnocení spokojenosti v Pobeskydí. Na jednání pracovní skupiny byly výsledky projednány a v průměru vychází hodnocení spokojenosti na známku 3 (spíše nespokojen). Toto je pro naše Pobeskydí výzva. Máme co zlepšovat. Současně všechny dotazníky (podepsané) byly zařazeny do slosování o drobné ceny. Drobné ceny (zejména propagační předměty) získává paní z Třanovic, které bude dárek předán v nějbližších dnech. Gratulujeme.

16. 10. 2015

Podklady pro jednání pracovních skupin

Zveřejňujeme k připomínkování návrh programových rámců. >> Své připomínky posílejte na mail mas@pobeskydi.cz do 21. října 2015. 

9. 10. 2015

Jednání odborných pracovních skupin

Dne 22. 10. 2015 se uskuteční společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům a monitoringu strategie. >>

6. 10. 2015

Pozemkové úpravy - kulatý stůl ŠOV Třanovice

Zveme na speciální diskusi u kulatého stolu k programu rozvoje venkova se zaměřením na pozemkové úpravy a využití krajiny. >>

23. 9. 2015

Odložení jednání pracovních skupin

Z důvodu prodloužení příprav programových rámců MAS Pobeskydí, odkládáme avizované jednání odborných pracovních skupin na druhou polovinu října. Děkujeme za pochopení.

17. 9. 2015

Dotazy k EU programům

Na stránkách Národní sítě místních akčních skupin v sekci dokumenty naleznete informace k jednotlivým programům, které budou moci MAS implementovat. Nejširší sepektrum dotazů vč. způsobilosti aktivit je u IROPu . Pokud zde nenajdete odpověď napište nám na mas@pobeskydi.cz a my následně předáme přes národní síť na příslušné řídicí orgány.

28. 8. 2015

Kulatý stůl k OP Zaměstnanost

Zabýváte se sociálními službami a podporou zaměstnanosti, pomáháte lidem, považujete zaměstnání za důležitou součást života. Právě pro Vám je určena další diskuse u kulatého stolu tentokrát k Operačnímu programu Zaměstnanost, která se uskuteční 10. září v Třanovicích. Přihlášení na sov.tranovice.org

23. 7. 2015

Kulatý stůl k Programu rozvoje venkova

Všechny sedláky, farmáře, lesníky a zájemce o pole, louky, lesy srdečně zveme společně s obcí Třanovice a ŠOV Třanovice k další diskusi u kulatého stolu tentokrát k Programu rozvoje venkova, která se uskuteční 4. srpna v Třanovicích. Přihlášení na sov.tranovice.org

16. 7. 2015

Kulatý stůl k OP Životní prostředí

30. července se uskuteční další diskuse u kulatého stolu (ŠOV Třanovice) tentokrát k Operačnímu programu Životní prostředí. Srdečně jsou zváni všichni, kteří se věnují krajině a ochraně životního prostředí. Přihlášení na sov.tranovice.org.

7. 7. 2015

Zápisy z červnových pracovních skupin

V sekci zápisy z jednání orgánů jsou aktuálně zveřejněny zápisy se společných jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů, které se uskutečnily ke konci června. Všem zúčastněným děkujeme za přínosnou práci a s členy pracovních skupin se těším za setkání po prázdninách >>

19. 6. 2015

Podklady na setkání pracovních skupin a aktérů

Zveřejnili jsme podklady pro setkání pracovních skupin a místních aktérů v červnu. Vřele všechny zájemce zveme a prosíme o potvrzení účasti do 22. června t.r. >>

12. 6. 2015

Setkání pracovních skupin a místních aktérů

Upozorňujeme všechny členy pracovních skupin a další zájemce o účast, že došlo ke změně termínu setkání praovních skupin. Z důvodu omezené kapacity je nutné se na akci přihlásit. >>

2. 6. 2015

Kulatý stůl k OP Podnikání a inovace ...

Obec Třanovice ve spolupráci s ŠOV Třanovice, o. p. s. a MAS Pobeskydí, z. s. pořádá dne 11. 6. 2015 kulatý stůl k operačnímu programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  Na úvod bude prezentován operační program a následovat bude diskuse a to nejen nad možnosti relealizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a přínosem MAS v oblasti podnikání. >>

26. 5. 2015

Obnova drobných sakrálních staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na obnovu drobných sakrálních staveb v obcích. >>

18. 5. 2015

Kulatý stůl k OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Obec Třanovice ve spolupráci s ŠOV Třanovice, o. p. s. a MAS Pobeskydí, z. s. pořádá dne 4. 6. 2015 kulatý stůl k operačnímu programu výzkum, vývoj a vzdělávání. Na úvod bude prezentován operační program a následovat bude diskuse a to nejen nad možnosti relealizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí a přínosem MAS v oblasti školství. >>

3. 5. 2015

Závěrečná konference k přípravě strategie

Dne 27. dubna 2015 se uskutečnila v Třanovicích závěrečná konference k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020.Stěžejní prezentace byla zaměřena na představení strategických a specifických cílů strategie, priorit a návrhů řešení.>>

13. 4. 2015

Závěrečná konference k přípravě strategie

Dne 27. dubna od 14 hod. proběhne závěrečná konference k přípravě strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.  >>

5. 3. 2015

Proběhl seminář k využití CLLD

V úterý se v Praze konal dlouho očekávaný seminář k využití komunitně vedeného místního rozvoje v operačních programech. Za nejpřínosnější považujeme prezentace k tématicky zaměřeným operačním programům zaměstnanost, VVV a podnikání. Bližší informace naleznete v článku a připojených prezentacích. >>

27. 2. 2015

Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí

Dne 23. února proběhlo druhé tematické setkání k nové strategií MAS Pobeskydí. Tentokrát stěžejním tématem bylo zemědělství. Cílem setkání bylo zejména představit činnost MAS, novou strategií z pohledu zemědělství a možnosti zapojení MAS do rozvoje zemědělství. >>

17. 2. 2015

Program rozvoje venkova pro nezemědělské podnikatele

Program rozvoje venkova se otevře i pro nezemědělské podnikatele. Takto reagoval ministr Ing. Marian Jurečka na společné prohlášení Sdružení místních samospráv ČR, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a Národní síť místních akčních skupin ČR. Pro naši místní akční skupinu to otevírá možnost podporovat místní výrobky a služby i cestovní ruch (opatření naší strategie 1.3.1 a 1.3.2). 

23. 1. 2015

Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí

MAS Pobeskydí srdečně zve zemědělské podnikatelé a další zainteresované místní aktéry na setkání "Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí" (pozvánka). Současně k tomuto tématu se na Vás obracíme s žádosti o vyplnění dotazníku (.docx), který lze vyplnít také on-line.

22. 1. 2015

Mikrofinancování - podpora sociálního podnikání

Společnost OCCASIO o.p.s. ve spolupráci s partnerem Bankovní institut vysoká škola, a.s. realizuje projekt „Šance pro rozvoj“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00005), financovaného z prostředků ESF. Projekt je zaměřený na pomoc mikropodnikatelům a sociálním podnikům v přístupu k financování formou vytvoření služby mikrofinancování. >>

16. 1. 2015

Jednání pracovních skupin

2. a 6. února se uskuteční jednání pracovních skupin MAS Pobeskydí. Členství v pracovních skupinách je otevřené a můžete se zapojit kdykoliv. Pro bližší informace nás kontaktujte. >>

12. 11. 2014

Biouhel - inspirace z Amazonie

Včera 11. listopadu t.r. se v Raškovicích uskutečnil seminář na téma "Ekologické a environemtální výhody biouhlu - rozvoj regionálních biouhelnch klastrů ve střední Evropě" realizovaný v rámci projektu E2BEBIS. Biouhel je persktivní způsob likvidace biologicky rozložitelných odpadů a zvyšování kvality zemědělských půd. Více zde >>

11. 11. 2014

Jak sladit rodinu a zaměstnání

V pátek 7. listopadu 2014 se uskutečnila v Třinci závěrečná konference k projektu Kvalifikační a personální agentury, o.p.s. "Práce jinak – šance rodině i zaměstnání". Jedním z výstupů projektu je publikace "Jak sladit rodinu a zaměstnání" přinášející inspiraci a příklady dobré praxe nejen pro zaměstnavatele a zaměstnankyně. >>

20. 10. 2014

Zápis s veřejného projednání strategie

Dne 4. 9. 2014 se konalo v Soběšovicích "Setkání s MAS Pobeskydí". Součástí bylo představení dosavadních úspěchů MAS a veřejné projednání strategie na příští programové období. Zveřejňujeme zápis z této akce vč. zprávy o vyřízení připomínek ke strategií. >>

21. 9. 2014

Zájem o tematická setkání ke strategií

V rámci přípravy strategie rozvoje našeho území Pobeskydí zamýšlíme uspořádat sérií tematicky zaměřených pracovních setkání. Na těchto setkáních hodláme diskutovat o možných aktivitách v dané oblasti. Setkání může dále zpříjemnit přednáška odborníka a prezentace příkladů dobré praxe. O jaká témata máme zájem? Vyplňte krátký dotazník, děkujeme. >>

10. 9. 2014

Setkání s MAS Pobeskydí - výstupy

Před necelým týdnem se uskutečnilo setkání s MAS v Soběšovicích. Velmi všem, kteří přišli a přispěli svými dotazy a názory chceme touto cestou poděkovat. Pro všechny zvařejňujeme prezentované příspěvky (poslání MAS a projekty SPL 07-13; ISRÚ 14-20) a mile přivítáme jakéholiv dotazy, připomínky či náměty na zajímavé projekty, keré připravujete nebo jste realizovali (strategie@pobeskydi.cz). >>

9. 9. 2014

Výsledky ankety pro veřejnost

V průběhu jara a léta probíhala anketa pro veřejnost zaměřená za zjištění potřeb území. Na stránkách naleznete vyhodnocení. >>

3. 9. 2014

Setkání s MAS v Soběšovicích

Všem zájemcům o MAS Pobeskydí připomínáme zítřejší setkání s MAS Pobeskydí v Soběšovicích, na kterém budete seznámení jak s dosavadní prací MAS, tak i strategií na příští programové období. >>

20. 8. 2014

Tematické setkání "Zaměstnanost a sociální podnik"

Dne 16. 9. 2014 od 9 hod. se v podnikatelském centru v Třanovicích uskuteční tematicky zaměřené pracovní setkání "Zaměstnanost a sociální podnik". V rámci tohoto setkání budeme diskutovat danou oblast v souvislosti s připravovanou strategií na období 2014+. Účast přislíbila i Mgr. Dolores Czudková ambasadorka sociálního podnikání pro Moravskoslezský kraj. >>

11. 8. 2014

Setkání s MAS Pobeskydí

MAS Pobeskydí srdečně zve na setkání s MAS Pobeskydí 4. září 2014 od 15 hod. Součástí programu bude krátké představení poslání a cílů MAS Pobeskydí, představení podpořených projektů v období 2007-2013 a veřejné projednání nové strategie MAS Pobeskydí na období 2014-2020. >>

19. 6. 2014

Anketa pro veřejnost

Pro všechny zájemce o budoucnost našeho Pobeskydí je připravena anketa, která se ptá na oblasti, které dle Vašeho názoru potřebuji největší podporu. Vyplněnou anketu posílejte na mail strategie@pobeskydi.cz nebo ji můžete vyplnit na internetu. >>

21. 5. 2014

PRACOVNÍ SKUPINY MAS POBESKYDÍ

3. a 4. června proběhne další setkání pracovních skupin MAS Pobeskydí. Na programu budou opatření návrhové části.

12. 5. 2014

Strategie 2014-2020 - analytické podklady

Na stránkách naleznete upravené analytické podklady (návrh analytické části) pro území Pobeskydí v platném rozsahu pro období 2014-2020. >>

7. 5. 2014

Pracovní skupiny MAS Pobeskydí

Příští jednání pracovních skupin se uskuteční 13. a 14. května v Třanovicích. Stále je prostor se do jednání pracovních skupin připojit.

17. 4. 2014

Pracovní skupiny MAS Pobeskydí

Druhá setkání pracovních skupin při tvorbě strategie se uskuteční 23. a 24. dubna. Pokud máte ještě zájem se připojit, stále ještě můžete. Více o strategií >>

1. 4. 2014

Veřejná projednání a pracovní skupiny

Veřejná projednání analytické části strategie proběhnou v příští týdnech na 4 místech v Pobeskydí:

- Lučina, OÚ (29. dubna od 10 hod.)

- Brušperk, restaurace Valaška (30. dubna od 9:30 hod.)

- Smilovice, restaurace Sport centrum (13. května od 13 hod.)

- Raškovice, OÚ (30. května od 8 hod.)

Příští týden (8., 10., 11. vždy od 9 hod., kanceláře MAS) začínají jednání pracovní skupiny při zpracování strategií. Členové pracovních skupin již byli osloveni. Pokud máte zájem se do pracovních skupin připojit můžete se přihlásit telefonicky nebo mailem. >>

28. 3. 2014

Moje vesnice (městečko) za 10 let

Od 1. února do 15. března t.r. probíhala soutěž "Moje vesnice (městečko) za 10 let" určená pro děti a mládež bydlící nebo navštěvující školu v území Pobeskydí. Cílem soutěže bylo získat podněty do připravované strategie území Pobeskdí a vzbudit v dětech zájem o místo, ve kterém žijí. Nyní zveřejňujeme vítěze, kterým gratulujeme. >>

17. 2. 2014

Anketa pro veřejnost - Strategie pro období let 2014-2020

V současné době se připravuje strategie rozvoje našeho území Pobeskydí a stanovují se priority a cíle. Pokud chcete ovlivnit, co bude v příštích letech podporována a vyjádřit svůj názor, prosíme o vyplnění krátké ankety. >>

14. 1. 2013

Návrh profilu území a SWOT analýzy

Práce na strategii pro období let 2014-2020 postoupily do fáze, kdy předkládáme k veřejnému připomínkování a projednání návrh profilu území a SWOT analýzy. Vaše názory mohou výrazně přispět ke kvalitě výsledné strategie. >>

31. 10. 2012

Tvorba pracovních skupin

Na tvorbě strategie na období let 2014-2020 se budou podílet tři tématické pracovní skupiny. Máte-li zájem o aktivní účast v těchto pracovních skupinách, můžete se přihlásit mailem na adrese strategie@pobeskydi.cz nebo využít kontaktního formuláře. Vaši účast uvítáme.

30. 10. 2012

Na startu tvorby nové strategie

Začínáme tvorbu nové strategie rozvoje území Pobeskydí na období let 2014­-2020 (článek). Uvítáme vaše připomínky a náměty. Zúčastněte se otevřených setkání, připomínkování nebo anket a dotazníků. Více na nové podstránce Strategie 2014­-2020. >>