TVORBA POPULÁRNĚ NAUČNÝCH VIDEÍ NA TÉMA OCHRANA OVZDUŠÍ

Od října 2022 jsme se zapojili do projektu Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší. Na projektu spolupracuje Čisté nebe o.p.s. (žadatel) s organizací NILU – Norsk institutt for luftforskning z Norska, která přispívá svou odbornými znalostmi a zkušenostmi. Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. 

Problém znečištění ovzduší se silně týká České republiky. Výzkumy dokazují, že v České republice jsou hlavním zdrojem znečištění lokální topeniště. Na zlepšení situace se tedy může podílet řada občanů vlastními silami. Důležitou roli hraje osvětová činnost. A to nejen v případě lokálních topenišť, ale i v případě dopravy a průmyslu. Projekt „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ je zaměřen na vytvoření komplexní informační a vzdělávací kampaně spojené s kvalitou ovzduší s celorepublikovým dopadem. Cílem projektu je vytvořit čtyři animovaná populárně-naučná videa na toto téma. Forma a délka videí bude odpovídat nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Kromě vzdělávací složky nabídnou videa i vzorce správného chování v daných situacích. Projekt obsahuje také semináře na vybraných školách Moravskoslezského kraje, jejichž příprava a koordinace bude naším úkolem.

Pokud máte o semináře (besedy) na školách zájem, kontaktujte nás na mailu mas@pobeskydi.cz nebo na telefonu +420 775 167 378.

Více o projektu na: https://www.videaovzdusi.com/ 

Pracovní list ke stažení: MAS_pracovni_list_ochrana_ovzdusi_final (pobeskydi.cz)

 

Na realizaci projektu se podílejí: