Odborné pracovní skupiny

Úkolem pracovních skupin při tvorbě strategie je zejména prodiskutování a připomínkování předložených výsledků analýz, návrhů cílů a strategických záměrů v jednotlivých problémových okruzích. Činnost odborných pracovních skupin při tvorbě strategie je již ukončena. Odborné pracovní skupiny mají svou úlohu i při implementaci strategie. Členství v odborných pracovních skupinách je otevřené a přivítáme nové aktivní členy.

Odborné pracovní skupiny (složení, zápisy, úkoly) >>