MAP Frýdek-Místek

Projekt Místní akční plán (dále jen „MAP“) Frýdek-Místek byl prvním projektem svého druhu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek. Jeho realizátorem byla MAS Pobeskydí, z. s., ve spolupráci s MAS Slezská brána, z. s., a statutárním městem Frýdek-Místek. Projekt byl realizován v letech 2016–2017 a byl podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365) částkou 3,092 mil. Kč.

Účelem projektu bylo především vytvořit regionální organizační struktury a koncepci vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí. Projekt tím reagoval na absenci autority, která by tyto oblasti jakkoli koordinovala, a jasné představy, jakým směrem by se měly ubírat. V dubnu 2016 byly na úvodním setkání ustanoveny základní orgány místního akčního plánování: řídící výbor, složený ze zástupců významných regionálních aktérů, a šest pracovních skupin, které se staly hlavními odbornými platformami pro diskusi nad jednotlivými okruhy MAPu.

Pracovní skupiny se v průběhu realizace projektu sešly každá pětkrát, aby společně vyhodnotily stávající situaci a její příčiny, stanovily priority a cíle a definovaly konkrétní aktivity, které povedou ke zlepšení situace ve vzdělávání, výchově a v souvisejících oblastech v regionu. Výstupem plánování byly následující součásti dokumentace MAPu:

  • analýza (v. 2016/06),
  • strategický rámec priorit (v. 2016/09 a 2017/03),
  • seznam investičních priorit (v. 2016/09, 2017/03 a 2017/09),
  • roční akční plány 2017 a 2018.

Ačkoli to nebylo primárně účelem projektu, byly v návaznosti na vytvořené roční akční plány podpořeny drobné aktivity spolupráce a vzdělávací akce pro zástupce škol a další organizací. Zamýšleli jsme jejich prostřednictvím přinést regionu něco hmatatelného, nalézt a prezentovat smysl místního akčního plánování a morálně a organizačně se připravit na navazující projekt, který by se kromě plánování měl na realizaci konkrétních aktivit přímo zaměřovat.