Kultura a tradice to nám chutná nejvíce

projekt spolupráce MAS

Od června 2022 společně s dalšími dvěmi místními akčními skupinami, MAS Opavsko a MAS Jablunkovsko, realizujeme společný projekt financovaný z opatření 19.3.1 Programu rozvoje venkova.

Cílem projektu je propagace území SCLLD - Opavského Slezska, Pobeskydí a Jablunkovska, výrobků, služeb a lokálních podnikatelů s využitím kulturního dědictví, tradiční kuchyně, prostřednictvím propagace, organizování regionálních akcí a předáváním příkladů dobré praxe mezi KMAS a SMAS. Projekt je zaměřen na rozvoj regionálního značení pro širokou veřejnost.

Projekt byl pro MAS Pobeskydí, z. s., finančně podpořen z Programu rozvoje venkova opatření 19.3.1 ve výši cca 100 tis. Kč (dotace). Projekt je realizován v souladu se Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období 2014-2020.

V rámci projektu se realizují následující tří akce

Den čisté dopravy 17. 9. 2022

Moravskoslezské jarmarky 8. 10. 2022

Svatojánský folklorní festival (červen 2023)

 

Na realizaci projektu se podílejí: