Zápisy ze zasedání orgánů do roku 2017 vč.

  Zápisy ze zasedání Valné hromady MAS Pobeskydí:

  Zápisy ze zasedání kontrolní komise MAS Pobeskydí:

  Zápisy ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí:

  Zápisy ze zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí:

  Zápisy z jednání pracovních skupin:

  Zápisy z pracovních setkání:

  Jedná se o pracovní setkání členů MAS mimo zasedání výše uvedených orgánů