Podpora podnikání

pro zemědělství, potravinářství, lesnictví, výrobu, služby

Pro inovativní projekty zaměřené na digitalizaci, automatizaci, robotizaci a moderní systémy do 2 mil. Kč nabízíme podporu prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Menší projekty najdou podporu v Společná zemědělské politice. Dále nabízíme regionálním produktům možnost zapojení do regionální značky BESKYDY originální produkt.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost - výzva vyhlášení 19. 12. 2023

  • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. 

Společná zemědělská politika - výzvu připravujeme na rok 2024

  • Investice do zemědělství a potravinářství
  • Lesnické podnikání a hospodaření v lese
  • Podnikání na venkově
  • Propojené podnikání
  • Občanská vybavenost, kultura a spolkový život na venkově
  • Neproduktivní infrastruktura v krajině

Regionální značka "BESKYDY originální produkt"

  • značení výjmečných, tradičních a regionálních výrobků, služeb a zážitků
  • společná propagace