Podpora obcí

pro obce, školy i neziskovky nabízíme dotace na občanskou vybavenost a obecní infrastrukturu.

Pro středně větší projekty do 5 mil. Kč nabízíme podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Menší projekty najdou podporu v Programu rozvoje venkova a Státní zemědělské politice.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

  • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu a pro cyklistickou dopravu - výzva
  • Infrastruktura mateřských škol a dětských skupin, základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol  - výzva
  • Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V - výzva
  • Veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu  - výzva
  • Profesionální knihovny, památky a muzea  - výzva 
  • Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí - výzva v prosinci
  • Infrastruktura pro sociální služby - výzva v prosinci

Operační program Životní prostředí 2021-2027

Program rozvoje venkova 2014-2020

  • Občanská vybavenost - připravujeme poslední výzvu na prosinec 2023 (očekávané zaměření zázemí pro spolkovou a kulturní činnost vč. knihoven, základní a mateřské školy - může dojít k rozšíření o další témata)

Společná zemědělská politika

  • Občanská vybavenost, kultura a spolkový život na venkově
  • Neproduktivní infrastruktura v krajině