Podpora obcí

pro obce, školy i neziskovky nabízíme dotace na občanskou vybavenost a obecní infrastrukturu.

Pro středně větší projekty do 5 mil. Kč nabízíme podporu prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Menší projekty najdou podporu v Programu rozvoje venkova a Státní zemědělské politice.

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Program rozvoje venkova 2014-2020

Společná zemědělská politika

  • Občanská vybavenost, kultura a spolkový život na venkově
  • Neproduktivní infrastruktura v krajině