Výzva PRV č. 5

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy - 3. únor 2020

  • Semináře pro žadatele

    13. února 2020 od 9:00 hod.; Palkovice 619, salónek Restaurace pod Habešem. Přihlášení zde.

    20. února 2020 od 15:00 hod.; Třanovice 1, školící místnost, vchody A, B. Přihlášení zde.

  • Příjem Žádostí o dotaci - 13. března 2020 - 14. dubna 2020

  • Registrace na RO SZIF - 7. 8. 2020

Výzva je zaměřena na následující témata:

Fiche č. 1: Investice do zemědělství

Fiche č. 6: Občanská vybavenost

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

 

Výzva a přílohy:

Pozor! Dokumenty v příloze nejdříve uložte do PC a poté otevřete!

Dokumenty k příjmu a hodnocení projektů