Výzva PRV č. 6 

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy - 1. únor 2021

  • Semináře pro žadatele

    12. února 2021 od 9:00 hod. Přihlášení zde.

    15. února 2021 od 15:00 hod. Přihlášení zde.

  • Příjem Žádostí o dotaci - 1. března 2021 - 21. března 2021

  • Registrace na RO SZIF - 6. 8. 2021

Výzva je zaměřena na následující témata:

Fiche č. 1: Investice do zemědělství

Fiche č. 2: Zemědělské produkty

Fiche č. 6: Občanská vybavenost

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

 

Výzva a přílohy:

Dokumenty k příjmu a hodnocení projektů 

Materiály ze semináře pro příjemce