Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ

V tomto operačním programu nemáme možnost přímé podpory. Je nám ovšem dán úkol poskytovat konzultace a poradenství pro školy s tzv. šablonami. MAS Pobeskydí posltuje konzultaceVV} všem školským zařízením ve své působnosti (území MAS Pobeskydí) Zájemcům nabízíme základní pomoc s výběrem šablon, spolupráci při zpracovávání žádosti MS2014+ a poradenství při administraci projektu. Školská zařízení jsou o základni pomoci informovány. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na kontaktní osobu:

Mgr. Silvie Lišková
projektová manažerka a animátorka škol
+420 558 431 068
+420 603 500 348
liskova@pobeskydi.cz