„Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy"

Know-How – na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń

- posílení výměny zkušenosti v přihraničním regionu

MAS Pobeskydí, z. s., v roce 2018 aktivně rozvinula spolupráci se spřátelenou místní akční skupinou LGD "Ziemia Pszczyńska" z Pszczyńského powiatu. Výměna zkušenosti byla podpořena z mikrofondu euroregionu Beskydy. Žadatelem a realizátorem projektu je LGD "Ziemia Pszczyńska". Projekt byl podán jako projekty typu C.

V rámci projektu jsou v roce 2018 realizovány studijní cesty, zpracovávána cyklomapa obou území a cyklovýlet. První studijní cesta proběhla 23. 3. 2018 do Bielska Bialej. Druhá studijní cesta v polovině dubna (13.-14. 4.) do Rychnova nad Kněžnou (okr.) účastníky seznámila s rozhlednami v Euroregionu Glacensis.

CYKLOVÝLET TŘANOVICE - OCHABY 26. KVĚTNA 

Cílem cyklovýletu je projet trasy vyznačené na společné cyklomapě, vyhledávat vhodná místa pro vznik rozhleden a sjezdových tras.

Trasa povede z Třanovic přes Těrlicko (Babí horu - vyhlídka) dále přes Český Těšín, Cieszyn a po polské straně přes Zamarski, Debowiec do Ochab. Cyklotrasa bude končit v místní jízdarně "Studnina koni Ochaby", kam dojedeme společně. V 13 hod. bude následovat společné občerstvení v Baru Kasztanka (Ochaby). Následně již indiviuálně se účastníci vracení do ČR.

Blíže plán trasy, předpokládané zastávky (vyhlídková místa) budou upřesněny v plánu cyklovýletu, který bude účastníkům poskytnut v dostatečném předstihu.

Účastníci zodpovídají za vlastní bezpečení a jsou povinni si zajistit cestovní pojištění. MAS Pobeskydí, z. s., ani realizátor projektu nenese za účastníky zodpovědnost.

PŘÍHLÁŠENÍ DO 14. KVĚTNA - odevzdáním podepsaného přihlašovacího formuláře (viz níže). 

 

 

STUDIJNÍ CESTA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (okr.) 13. AŽ 14. DUBNA 

Cílem cesty bylo posílení intezity spolupráce a výměna zkušenosti v přihraničním regionu a návštěva rozhledem v Euroregionu Glacensis.

Program 13. dubna:

 • Odjezd v 07:00 hod. z Třanovic
 • Červená Voda (rozhledna na Křížové hoře) 10:30
 • Suchý Vrch (rozhledna, oběd Kramářova Vila) 13:30
 • Horní Čermná (rozhledna Mariánka) 15:30
 • Vrbice (rozhledna Vrbice) 17:30
 • Hostinec u Hubálků (ubytování večeře, přednáška "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis") 18:00 - 20:00 

Program 14. dubna:

 • Snídaně a odjezd 7:30-9:00
 • Nowa Ruda (rozhledna na Górze św. Anny)
 • Radków (rozhledna) a prezentace o vzniku rozhleden a vyhlídkových míst po polské straně Euroregionu Glacensis
 • Oběd 15:00
 • Návrat do Třanovice 19:00-20:00

STUDIJNÍ CESTA 23. BŘEZNA DO BIELSKA BIALEJ

Cílem cesty je zvýšení intenzity spolupráce v přeshraničním regionu a prezentace trasy Enduro Trails

Program 23. března 2018:

 • Odjezd v 07:00 hod. z Třanovic
 • Cesta do Bielsko-Białej přes Pszczynu
 • Setkání ze zástupci města (MÚ Bielsko-Biała).
 • Společný oběd (12:00 hod.)
 • Odjezd na trasu Enduro Trails (http://endurotrails.pl/sciezki-bielsko/)
 • Školení v technikách jízdy v terénu a zkušební jízda několika úseků tras
 • Seznámení se s mapou cyklotras a související diskuse
 • Společná večeře (17:00 hod.)
 • Návrat do Pszczyny (19:00 hod.) a Třanovic (20:00 hod.)