Zápisy ze zasedání orgánů v roce 2020 až 2022

Ve zveřejněných zápisech nejsou uváděny přílohy či částí zápisu, pokud obsahují citlivé a osobní údaje či další údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být zneužito.

Kompletní zápisy a jejich přílohy jsou založeny v sídle spolku.

Zápisy z let 2018 a 2019 >>

Zápisy z roku 2017 a dříve >>

Zápisy ze zasedání Valné hromady MAS Pobeskydí:

Zápisy ze zasedání kontrolní komise MAS Pobeskydí:

Zápisy ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí:

Zápisy ze zasedání výběrové komise MAS Pobeskydí:

Zápisy z jednání pracovních skupin:

Zápisy z pracovních setkání:

Jedná se o pracovní setkání členů MAS mimo zasedání výše uvedených orgánů