Vzpomínky na budoucnost

Tento kouzelný název byl zvolen pro projekt spolupráce deseti místních akčních skupin Moravskoslezského kraje. Celý název zní "Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje" (registrační číslo projektu: 15/022/4210a/780/000015)
Do projektu spolupráce se zapojilo deset místních akčních skupin Moravskoslezského kraje v čele s koordinační MAS Opavsko a dále devíti partnerskými MAS z nichž čtyři jsou místní akční skupiny nové. Jedná se o nové MAS Jablunkovsko, MAS Lašsko, MAS Slezská brána, MAS Bohumínsko a již zkušené MAS Hlučínsko, MAS Hrubý Jeseník, Rýmařovsko a Rozvoj Krnovska a samozřejmně naše MAS Pobeskydí.
Cílem a výsledkem projektu je návrh metodického rámce procesu evaluace. Na základě shromážděných podkladů byl vypracován návrh metodiky evaluace především pro posuzování dopadu Strategických plánů LEADER (dále jen „SPL") realizovaných v letech 2007 - 2013 (2015) na území jednotlivých MAS Moravskoslezského kraje. Z navržené metodiky vyplynulo 11 ukazatelů pro nastavení účinného mechanismu monitoringu a evaluace. 
Projekt byl ukončen na přelomu května a června 2015. Výstupy jsou zde zveřejněny.

Partnerské MAS:

  • Místní akční skupina Opavsko z.s.
  • Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
  • Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.
  • MAS Hrubý Jeseník,z.s.
  • RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
  • Rozvoj Krnovska o.p.s.
  • MAS Pobeskydí, z. s.
  • MAS Jablunkovsko, z.s.
  • MAS Lašsko
  • MAS Slezská brána, z.s.

Děkujeme partnerům za spolupráci :-).