Poděkování za dary a podporu naší MAS Pobeskydí

Děkujeme všem členům, obcích, školách, podnikatelům a dalším příznivcům za jejich podporu a aktivní přístup k činnosti naši místní akční skupiny.

 

  • V roce 2022 nás podpořila darem ve výši 5 tis. Kč na činnost MAS Pobeskydí obec Dobrá a darem ve výši 20 tis. Kč na rozvoj značky BESKYDY originální produkt Ing. Zuzana Bílková (Besky.cz)

 

  • V roce 2018 nás podpořila darem ve výši 70 tis. Kč obec Stonava na spolufinancování projektu Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001423).