Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí

- inspirace a příprava na nové období

Od října 2015 do dubna 2016 jsem realizovali projekt "Komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí" podpořený z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu bylo zajistit činnost našich manažerů a poradců a tímto přispět ke komunitnímu rozvoji našeho území. V rámci projektu jsou realizovány zejména následující aktivity:

  • Poradenství a spolupráce v oblasti komunitního rozvoje venkova se zaměřením na základní dotační poradenství, strategické a projektové poradenství, metodu LEADER
  • Příprava a realizace vzdělávacích a obdobných aktivit v oblasti komunitního rozvoje venkova se zaměřením na inovace, příklady dobré praxe, regionální rozvoj apod.
  • Zpracovávání a realizace projektových záměrů MAS Pobeskydí, z. s.
 
 
Co nabízíme?
 
  • Poradenství (základní dotační, projektové, strategické)
  • Účast na vzdělávacích a obdobných aktivitách
  • Účast při tvorbě projektových záměrů MAS Pobeskydí, z. s.
 
Jak se můžete zapojit?
  • Náměty na vzdělávací a obdobné aktivity
  • Spolupráce při přípravě projektů spolupráce MAS Pobeskydí, z. s.
Napište nám
 

 

 

Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje. >>

Projekt: komunitní rozvoj venkova v Pobeskydí