MAS Pobeskydí – IROP – Cestovní ruch I. 

Výzva je zaměřená na veřejnou infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu.

Základní údaje o výzvě:

  • Vyhlášení výzvy - 27. 10. 2023
  • Seminář pro žadatele - 9. 11. 2023 od 10:00 hod. , Třanovice č. p. 1 (školící místnost - kancelář MAS, vchod A,B)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 8. 12. 2023
  • Alokace na výzvu -  cca 10 149 627,60 Kč (dotace)
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů -    500 000,00 Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů - 5 000 000,00 Kč
  • Kontaktní osoba MAS Pobeskydí: Pavel Žiška (+420 777 896 243 +420 776 735 053, ziska@pobeskydi.cz)
  •  

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Text výzvy, její přílohy a další ke stažení:

Pravidla a nadřazená výzva IROP:

Nadřazená výzva IROP vč. pravidel: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/86vyzvairop 

Specifická pravidla: https://irop.gov.cz/getmedia/24b283f3-b9df-4a9c-9b88-2e91edd2e8f0/Specificka_pravidla_86v_Cestovni-ruch_CLLD.pdf.aspx?ext=.pdf 

Přílohy specifických pravidel: https://irop.gov.cz/getmedia/b8bab1d1-4f76-4332-8a17-96faec809fb8/prilohy_Specificka_pravidla_86v_Cestovni-ruch_CLLD.zip.aspx?ext=.zip