Starší verze Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

2015.2.5 – strategie s nepodstatnou a nevýznamnou změnou schválenou programovým výborem MAS Pobeskydí 13. října 2016

2015.2.4 – strategie s nepodstatnou a nevýznamnou změnou schválenou programovým výborem MAS Pobeskydí 29. července 2016

2015.2.3 – strategie s nepodstatnou a nevýznamnou změnou schválenou programovým výborem MAS Pobeskydí 14. července 2016

2015.2.2 – strategie s nepodstatnou a nevýznamnou změnou schválenou programovým výborem MAS Pobeskydí 10. března 2016

2015.2.1 – strategie s nepodstatnou a nevýznamnou změnou schválenou programovým výborem MAS Pobeskydí 22. prosince 2015

2015.2.0 – strategie s podstatnou a významnou změnou schválenou valnou hromadou MAS Pobeskydí 10. listopadu 2015

2015.1.0 – strategie schválená valnou hromadou MAS Pobeskydí 27. dubna 2015

Dílčí výstupy a podklady