Interaktivní výuka biologie

Netradiční formy práce s literaturou

Předávání zkušeností v dramatické výchově

Setkání s knihou

Úžasná věda

Voda a písek

Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J.B.E (Jolly Body English)

Biblioterapeutické workshopy se sbírkou povídek pro žáky 2. stupně ZŠ

Poznej svůj kraj