MAS Pobeskydí - Prevence a řešení sociálního vyloučení (I.)

Výzva OPZ č. 1

Výzva je vyhlašována jako podvýzva výzvy č. 047 Operačního programu Zaměstnanost.

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy - 20. února 2017
 • Seminář pro žadatele - 27. února 2017 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu - 27. března 2017
 • Věcné hodnocení - zasedání výběrové komise 6. 6. 2017 (zápis, hodnocení projektů)
 • Rozhodnutí orgánů MAS o podpoře projektů - do 30. června 2017
 • Seminář pro příjemce - 22. března 2018 od 9:00 hod., Třanovice č. p. 1 (školící místnost, vchod A)

Výzva je zaměřena na následující témata:

 • Prevence a řešení sociálního vyloučení mládeže a mladých lidí
 • Podpora pečujících osob a rozvoj neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče
 • Prevence a řešení sociálního vyloučení rodin zejména vícečetných a neúplných rodin, rodin s dětmi, rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • Řešení sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách či obdobných lokalitách
 • Rozvoj komunitní sociální práce a komunitních center
 • Vytvoření „záchytné sítě“ pro osoby v tíživé životní situaci a zvýšení informovanosti, poradenství a sociální práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením s využitím prvků spolupráce místních samospráv (obcí či svazků obcí), poskytovatelů sociálních služeb a zástupců cílových skupin

Blíže popsáno v textu výzvy a přílohách.

Vybrané projekty:

Podpora pečujících osob v Pobeskydí (příjemce: Slezská Diakonie)

Kompetence pro stabilnější rodinu (příjemce: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.)

Zřízení a provozování Komunitního centra Tulipán v Horní Suché (příjemce: Spolek Tulipán)

 

Soubory ke stažení:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce >>

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady >>