Výzva PRV č. 9 

Kontaktní osoby:

Harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy - 19. prosince 2023

  • Seminář pro žadatele  - 5. ledna od 9:00. Seminář se uskuteční v sídle MAS v Třanovicích (č.p. 1) v zasedací místnosti, která se nachází vedle kanceláří MAS. Vstupujte vchodem C.

Přihlášení na seminář zde 

  • Příjem Žádostí o dotaci: 19. 12. 2023 - 2. 2. 2024

  • Registrace na RO SZIF - 1. 4. 2023

Výzva je zaměřena na následující témata:

Fiche č. 6: Občanská vybavenost (pouze investiční výdaje a drobný dlouhodobý hmotný majetek)

Pravidla PRV pro rok 2023  >>

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

 

Výzva a přílohy:

Dokumenty k příjmu a hodnocení projektů 

Dokumenty ze semináře pro příjemce