až 150 000 Kč na rychlé zateplení domu

Pro koho je dotace určena

Žádat může vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, který má v místě trvalé bydliště. Současně musí všichni členové domácnosti být příjemci starobního důchovu, invalidního důchodu 3 stupně nebo žadatel pobírá příspěvek na bydlení.

Na co je dotace určena

 • Výměna vchodových dveří 18 000 Kč/dveře
 • Výměna oken 12 000 Kč/okno
 • Zateplení střechy nad obytným prostorem 120 000 Kč
 • Zateplení stropu pod půdou 50 000 Kč
 • Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem 60 000 Kč
 • Zateplení fasády 6 000 Kč/běžný metr

Co budete potřebovat k podání žádosti

 • Zřízená identita občana a vlastní mail
 • Fotodokumentace stavu před realizací
 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu (na jméno žadatele)
 • Potvrzení o přiznání důchovu nebo přispěvku na bydlení 
 • Odborný posudek, který Vám vyhotoví na MAS nebo EKIS

Kde najdete další informace

Na webových stránkách zřízených Státním fondem životního prostředí nalezete všechny nezbytné informace  https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/ 

Všechny podmínky a pokyny naleznete v závazných pokynech pro žadate a příjemce, které jsou je stažení zde https://novazelenausporam.cz/dokument/3060. Je potřeba si tento dokument přečíst.

Kdo vám poradí

V naši MAS Pobeskydí Vám poradí kolega Petr Piekar a Monika Gillová.