Závěrečná konference k přípravě strategie

6 . 5 . 2015

Dne 27. dubna 2015 se uskutečnila v Třanovicích závěrečná konference k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020.

Dne 27. dubna 2015 se uskutečnila v Třanovicích závěrečná konference k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020. Prezenční listinu podepsálo více  než 30 účastníků, z různých sektorů a obcí. Stěžejní prezentace byla zaměřena na představení strategických a specifických cílů strategie, priorit a návrhů řešení.

V prezentaci je zdůrazněno, že při hodnocení významnosti a důležitosti priorit a specifických cílů byla jak veřejností, tak místními aktéry vysoce oceněna priorita zaměstnanost. Práce je důležitou součástí lidského života. Člověk v práci tráví velkou část svého produktivního života. Tvoří základní předpoklad kvalitního života. Bonusem pro každného je, když ho práce baví a je i jeho koníčkem. Mnoho dalších priorit strategie má přímo návaznost na zaměstnání a zaměstnanost např. podnikatelské prostředí, zhodnocení místní produkce a zemědělství a lesnictví, školství a venkovské školy, chuť bavit se a poznávat, pomoc a péče pro potřebné, doprava a dopravní infrastruktura atd. Druhá část konference byla určena pro představení navazujících aktivit a dokumentů (programové rámce, monitoring a hodnocení strategie), dotazy a diskusi nad možnými konkrétními projekty.

Po konferenci následovalo zasedání valné hromady MAS Pobeskydí, která schválila Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020 a ukončila platnost Strategie rozvoje Pobeskydí z roku 2007.

prezentace ke stažení: >>