Podklady pro zasedání orgánů

Zde jsou uvedeny podklady, které jsou běžně zveřejňovány. Interní podklady jsou zasílány mailem společně s pozvánkou nebo v pozvánce stanoveném termínu.

Valná hromada 18. 9. 2019

Podklady pro jednání