Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Strategické řízení je základem práce Místní akční skupiny Pobeskydí. Staráme-li se o rozvoj území v naší působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

Záměr zpracování strategie byl přijat programový výborem v roce 2012. Během roku 2013 bylo započato zpracovávání analytických podkladů. Stěžejní práce nad strategií probíhala v roce 2014 a 2015. Strategie byla schválená valnou hromadou 26. 4. 2015. Dále byl zpracován akční plán (soubor programových rámců), který byl do strategie doplněn první aktualizaci 10. listopadu 2015. V prosinci 2016 byla strategie akceptována příslušnými řídicími orgány ve verzi 2015.2.5. V červnu 2017 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2017.1.0, která byla akceptována příslušnými řídicími orgány. V květnu 2018 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2018.1.0 (rozšíření podpory o opatření Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň, která byla předána k akceptaci na příslušné řídicí orgány. V lednu 2019 došlo ke schválení dodatku č. 2, který upravoval programový rámec Operačního programu Zaměstnanost a byly provedeny související změny finančního plánu a indikátorů. Tímto došlo aktualizaci strategie na verzi 2018.1.1. V září 2019 došlo ke schválení dodatku č. 3, kterým se rozšiřuje podpora v programovém rámci Programu rozvoje venkova. V březnu 2020 došlo ke schválení dotatku č. 4, kterým se mění programovým rámce programu rozvoje venkova v návzanosti na změny finančního plánu a plánu indikátorů PR PRV po navýšení alokace, současně dochází ke změně finančního plánu PR IROP, v souvislosti s navýšením alokace.

Průběžně každý rok (od roku 2019) je upravován finanční plán a plán indikátorů v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu dle skutečnosti (tyto změny jsou prováděny na úrovni žádosti o realizaci strategie).

 

 

Aktuální verze strategie  2020.1.0:

Schválena valnou hromadou 12. 3. 2020

aktuálně je předloženo ke schválení na příslušné řídicí orgány.

(přílohy strategie nebyly aktualizovány)

Změny ve finančním plánu jsou prováděny na úrovni žádosti o podporu strategie.

Aktuální verze strategie (2018.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 5. 2018

Aktuální verze strategie (2017.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 6. 2017

Starši verze strategie >>

Aktuality ke strategii:

7. 6. 2020

Podpořil nás Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj podpořil naší místní akční skupinu 70% dotací na přípravu analytické části strategie na příští programové období 2021-2027. Díky této podpoře ve výši 342 tis. Kč připravíme kvalitní výchozí socioekonomickou analýzu a SWOT analýzu, čímž definujeme základní problémy a potřeby Pobeskydí, které je potřeba řešit. >>

28. 4. 2020

S MAS Pobeskydí se na rozvoji našeho regionu můžete podílet i vy

Díky podpoře MAS Pobeskydí byly v uplynulých letech v našem regionu realizovány desítky projektů např. v oblasti školství, sociální péče, příměstských táborů, občanské vybavenosti a infrastruktury nebo podnikání a zemědělství. V letošním roce bude probíhat příprava nové strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom Vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí. Budeme rádi, když se do rozvoje regionu zapojíte i Vy.>>

> archiv aktualit

Články ke strategii:

28 . 8 . 2017

Avízo výzvy "Přístup k zaměstnání"

Na 20. září je plánováno vyhlášení výzvy k předkládání projektů na podporu zaměstnanosti v rámci opatření "Přístup k zaměstnání". Přijímány budou neinvestiční projekty s výdaji do 1,98 mil. Kč v Operačním programu Zaměstnanost.

15 . 1 . 2016

Strategie podaná - co hodláme podpořit

MAS Pobeskydí, z. s. ke konci minulého roku podala svou strategií komunitně vedeného místního rozvoje k zhodnocení a schválení. Hodnotící a schvalovací proces by měl být  ukončen v červnu t. r. V případě úspěšného schválení strategie budeme vyhlašovat první výzvy v letních měsících t. r.

> archiv článků

Další dokumenty ke stažení:

Zápis s jednání orgánů MAS vč. pracovních skupin >>