Strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí

Strategické řízení je základem práce Místní akční skupiny Pobeskydí. Staráme-li se o rozvoj území v naší působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

Záměr zpracování strategie byl přijat programový výborem v roce 2012. Během roku 2013 bylo započato zpracovávání analytických podkladů. Stěžejní práce nad strategií probíhala v roce 2014 a 2015. Strategie byla schválená valnou hromadou 26. 4. 2015. Dále byl zpracován akční plán (soubor programových rámců), který byl do strategie doplněn první aktualizaci 10. listopadu 2015. V prosinci 2016 byla strategie akceptována příslušnými řídicími orgány ve verzi 2015.2.5. V červnu 2017 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2017.1.0, která byla akceptována příslušnými řídicími orgány. V květnu 2018 valná hromada schválila aktualizovanou verzi 2018.1.0 (rozšíření podpory o opatření Intravilány a veřejná prostranství se zaměřením na sídelní zeleň, která byla předána k akceptaci na příslušné řídicí orgány. V lednu 2019 došlo ke schválení dodatku č. 2, který upravoval programový rámec Operačního programu Zaměstnanost a byly provedeny související změny finančního plánu a indikátorů. Tímto došlo aktualizaci strategie na verzi 2018.1.1. Dále došlo ke schválení úprav finančního plánu a indikátorů v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu (zde čekáme na schválení ze strany řídicího orgánu).

 

 

Aktuální verze strategie  2018.1.1:

Schválena programovým výborem 8. 1. 2019

aktualizace finančního plánu a indikátorů pro programové rámce 25. 1. 2019

Aktuální verze strategie (2018.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 5. 2018

Aktuální verze strategie (2017.1.0):

Schválena valnou hromadou 22. 6. 2017

Starši verze strategie >>

Aktuality ke strategii:

10. 7. 2019

Evaluační zpráva mid-term evaluace strategie

Kontrolní komise na svém zasedání 13. 6. 2019 schválila evaluační zprávu střednědobého hodnocení realizace strategie. Zpráva kladně hodnotí dosavadní čerpání a průběh realizace výzev MAS. Doporučuje využít aktuální možnost rozšíření podpory o občanskou vybavenost, a to zejména na malé projekty spolkové činnosti, knihoven, hasičských zbrojnic. Naše MAS je jednou s nejefektivnější místních akčních skupin. Již se nám povedlo rozdělit většinu alokace a připravujeme se na poslední výzvy tohoto programového období, které končí v roce 2021. >> 

26. 1. 2019

Změny strategie MAS Pobeskydí

V průběhu ledna 2019 došlo k ke změnám Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. V programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost jsme posílili podporu řešení sociálního vyloučení a podporu příměstských táborů pro děti pracujících rodičů. Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu vlivem kurzových rozdílů byla alokace snížena zj. v oblasti infrastruktury sociálních služeb a školských zařízeních. >>

> archiv aktualit

Články ke strategii:

28 . 8 . 2017

Avízo výzvy "Přístup k zaměstnání"

Na 20. září je plánováno vyhlášení výzvy k předkládání projektů na podporu zaměstnanosti v rámci opatření "Přístup k zaměstnání". Přijímány budou neinvestiční projekty s výdaji do 1,98 mil. Kč v Operačním programu Zaměstnanost.

15 . 1 . 2016

Strategie podaná - co hodláme podpořit

MAS Pobeskydí, z. s. ke konci minulého roku podala svou strategií komunitně vedeného místního rozvoje k zhodnocení a schválení. Hodnotící a schvalovací proces by měl být  ukončen v červnu t. r. V případě úspěšného schválení strategie budeme vyhlašovat první výzvy v letních měsících t. r.

> archiv článků

Další dokumenty ke stažení:

Zápis s jednání orgánů MAS vč. pracovních skupin >>