První jednání odborných pracovních skupin

- příprava strategie MAS Pobeskydí na programové období 2021-2027

V návaznosti na přípravu nové strategie na období 2021–2027 v červnu započala první jednání odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Jsou navíc otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí.

Odborná pracovní skupina Obce

Jednání se konalo dne 15. 6. 2020 v Třanovicích. Účastníci byli seznámeni s přípravou strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období 2021-2027 včetně harmonogramu příprav a socioekonomické analýzy. Mezi účastníky byl zájem zejména o přípravu pravidelných exkurzí po území MAS za zajímavými projekty podpořenými přes MAS.

Další jednání odborné pracovní skupiny Obce je naplánováno na 8. 9. 2020 v Třanovicích.

Prezentace a zápis z jednání odborné pracovní skupiny >>

Odborná pracovní skupina Cestovní ruch

Na jednání dne 29. 06. 2020 dorazili nejen zástupci obcí a aktérů cestovního ruchu ale i zástupci destinačních managementů turistických oblastí Beskydy-Valašsko a Těšínské Slezsko, kteří na území MAS působí. Důležitým tématem byla plánovaná podpora cestovního ruchu v novém období 2021-2027 skrze MAS. Účastníci představovali své projekty v cestovním ruchu (např. plánovaná cyklotrasa okolo přehrad Těrlicko a Žermanice) a shodli se na potřebě větší komunikace. 

Další jednání odborné pracovní skupiny Cestovní ruch je naplánováno na 14. 9. 2020 v Třanovicích.

Prezentace a zápis z jednání odborné pracovní skupiny >>

Jednání další pracovních skupin (Pomoc a péče potřebným, Chytrý venkov a podnikání a Životní prostředí) je naplánováno na září 2020. V případě zájmu o účast v pracovní skupině, prosím, vyplňte formulář >>