Články

6 . 5 . 2015

Závěrečná konference k přípravě strategie

Dne 27. dubna 2015 se uskutečnila v Třanovicích závěrečná konference k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na programové období 2014-2020.

4 . 5 . 2015

Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategické řízení je základem práce Místní akční skupiny Pobeskydí. Staráme-li se o rozvoj území v naší působnosti, je naší povinností toto území dokonale znát, vědět, jaká je představa jeho obyvatel o budoucnosti, a musíme se spolu s jinými snažit tuto vizi naplňovat.

2 . 4 . 2015

Vzpomínky na budoucnost

Tento kouzelný název byl zvolen pro projekt spolupráce deseti místních akčních skupin Moravskoslezského kraje. Celý název zní "Vzpomínky na budoucnost - evaluace a monitoring strategického plánování MAS Moravskoslezského kraje"

13 . 3 . 2015

28 projektů dokončených v roce 2014

V průběhu roku 2014 jsme spolu s realizátory (příjemci dotací) naplnili Strategický plán Leader MAS Pobeskydí v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 osmadvaceti dokončenými projekty. Celková hodnota těchto realizovaných projektů činila 27,89 mil Kč, dotace 16,6 mil. Kč.

27 . 2 . 2015

Nové cesty rozvoje zemědělství v Pobeskydí

Dne 23. února proběhlo druhé tematické setkání k nové strategii MAS Pobeskydí. Tentokrát stěžejním tématem bylo zemědělství. Cílem setkání bylo zejména představit činnost MAS, novou strategii z pohledu zemědělství a možnosti dalšího zapojení MAS do rozvoje zemědělství a navazující činnosti v Pobeskydí.

12 . 2 . 2015

Strategie k připomínkování

Začátkem ledna byl zveřejněn návrh strategie (analytické a strategické části) k připomínkování širokou veřejnosti i místními aktéry. Návrh byl rozeslán na obce Pobeskydí, členy MAS a další zapojené místní aktéry. Připomínky je možno podávat do konce února t.r. >>

20 . 10 . 2014

Setkání s MAS Pobeskydí

Dne 4. 9. 2014 se uskutečnilo v Soběšovicích setkání s MAS Pobeskydí. Součástí bylo představení dosavadní činnosti a úspěchů naši místní akční skupiny a veřejné projednání návrhu strategie na programové období 2014-2020.

25 . 6 . 2014

Valná hromada MAS Pobeskydí

Dne 24. 6. 2014 proběhla důležitá valná hromda MAS Pobeskydí. Tentokrát jsme se sešli v sálu obecního úřadu v Třanovicích.

25 . 6 . 2014

Oslavy 10. výročí vzniku naší MAS

Je to již 10. let, co se 24. března 2014 sešli zástupci 12 organizací a založili Místní akční skupinu Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob. Po vzoru britské královny jsme oslavy odložili na příjemnější letní období. Slavnostní setkání se konalo 20. června 2014.

11 . 6 . 2014

Připravujeme návrhovou část strategie

Příprava Integrované strategie rozvoje území Pobeskydí je v plném proudu. V současné době pracovní skupiny určují prioritní opatření, které ve strategií nesmí chybět. Návrhy na inovativní a potřebná opatření můžete zasílat i veřejnost na mail strategie@pobeskydi.cz. Oceníme i tipy na zajímavé zrealizované projekty a příklady dobré praxe u nás i v zahraničí.

12345678910