Články

15 . 8 . 2011

V Bruzovicích dokončen úspěšný projekt

Dne 13. srpna 2011 uspořádala obec Bruzovice slavnostní zahájení provozu Kulturně sportovního centra obce Bruzovice.

25 . 7 . 2011

Rádi zveřejňujeme...

V těchto dnech obdržela naše MAS potěšující zprávu od paní Růženy Kopčákové, starostky obce Lhotka (zveřejňujeme v plném znění):

16 . 6 . 2011

Registrace vybraných žádostí na RO SZIF v Opavě - Výzva č. 4

Dne 17. června 2011 proběhla na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu v Opavě registrace vybraných žádostí z Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí.

3 . 6 . 2011

Studijní cesta - Srbsko 2011

V rámci projektu „Navazování mezinárodní spolupráce" navštívili ve dnech 25. - 29. května t. r. zaměstnanci spolu se zástupci členů MAS Pobeskydí Srbskou republiku, oblast Vojvodina. Účelem návštěvy bylo seznámit se s místními lidmi, zvyky, možnostmi a potřebami venkovských oblastí pro úspěšné navázání spolupráce v oblastech místního hospodářství, zemědělství a cestovního ruchu.

20 . 5 . 2011

LeaderFEST 2011

Ve dnech 17. až 18. května tohoto roku se konal v krásném historickém městečku Štramberk druhý ročník mezinárodní konference LeaderFEST.

2 . 5 . 2011

Veřejná prezentace projektů – upozornění pro žadatele

V týdnu od 6. do 10. června 2011 se uskuteční veřejná prezentace projektů podávaných v rámci Výzvy č. 4 MAS Pobeskydí.

24 . 3 . 2011

Připravujeme velikonoční farmářský trh

Ve spolupráci s obcí Čeladná (a dalšími partnery) připravujeme velikonoční farmářský trh v Čeladné. Aktuálně hledáme farmáře, pěstitelé či výrobce (prodejce), kteří mají zájem se zúčastnit formou prodeje svých produktů.

11 . 3 . 2011

Zasedání valné hromady a programového výboru

Dne 10. března 2011 se konalo v Třanovicích společné zasedání valné hromady a programového výboru.

11 . 3 . 2011

Udržitelnost projektu a publicita projektu

Po ukončení realizace projektu musí příjemce dotace splnit podmínky povinné publicity projektu a zajisit udržitelnost projektu v souladu s účelem stanoveným v žádosti o dotaci a pravidlech.

10 . 3 . 2011

Žádost o proplacení výdajů

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Po ukončení realizace projektu se podává žádost o proplacení výdajů ve stanoveném termínu v Dohodě.

12345678910