Články

17 . 2 . 2009

LEADER 2007 - 2013 (další informace)

Aktuální informace pro žadatele a příjemce dotaci z Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013, osy IV - LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie naleznete v sekci LEADER (podsekce LEADER 2007 - 2013) v levém menu (odkaz zde).

9 . 12 . 2008

Orientace v dokumentech

Při realizaci projektu LEADER 2007-2013 tj. opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie se využívají jak celostátně platné dokumenty vydané MZe a SZIF, tak specifické dokumenty vydané MAS.

7 . 8 . 2008

Doplnění žádosti o dotaci opatření IV.1.2 PRV

Státní zemědělský investiční fond (SZIF) 6. srpna informoval o skutečnosti, že nedopatřením vydal neúplný formulář Žádosti o dotaci IV.1.2. PRV.

9 . 6 . 2008

Předběžné informace o zahájení programu LEADER v MAS Pobeskydí

Předpokládaný termín vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o finanční podporu projektů konečných žadatelů v územní působnosti MAS Pobeskydí je konec měsíce června nebo měsíc červenec tohoto roku. Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu předkládaného projektu je vhodné započít s přípravou projektu ještě před vlastním vyhlášením výzvy.

6 . 5 . 2008

Nabídka zaměstnání

Místní akční skupina Pobeskydí - z.s.p.o. v současné době hledá vhodného kandidáta / kandidátku na pozici projektového manažera nebo administrátora projektů.

15 . 4 . 2008

MZE schválilo Strategický plán LEADER MAS Pobeskydí

Ministerstvo zemědělství ČR schválilo Strategický plán LEADER vypracovaný Místní akční skupinou Pobeskydí - z.s.p.o.

1 . 4 . 2008

Přehled schválených dotací z PRV v rámci 2.kola příjmu žádostí za osu III

27. března 2008 zveřejnil Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF) seznam schválených žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (osa III). Potěšitelné je, že se mezi schválenými projekty obejvilo všech šest podaných projektů z našeho regionu, které MAS Pobeskydí připravovala.

29 . 2 . 2008

Výzvy k předkládaní žádostí o dotace z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila první únorový den další výzvy k předkládaní žádostí o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

13 . 2 . 2007

Příprava strategie rozvoje Pobeskydí

Brzy budou v každém z pěti mikroregionu Pobeskydí svolána veřejná pracovní sezení, na kterých budete mít možnost se vyjádřit ke směru, kterým by se náš region měl v příštích letech vyvíjet. Termíny a místa jednotlivých setkání budou upřesněna.

12345678910