Články

10 . 3 . 2011

Administrace projektu

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Administraci projektu je vhodné se začít zabývat nejpozději v okamžiku doporučení projektu k podpoře výběrovou komisí.

10 . 3 . 2011

Podpis dohody

Doporučené projekty výběrovou komisí MAS jsou předány k administrativní kontrole na SZIF. Po schválení doporučených projektů SZIFem jsou připravovány Dohody o poskytnutí dotace z PRV.

10 . 3 . 2011

Zadávací řízení na dodavatele

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Zadávací/výběrové řízení je jednou z klíčových aktivit realizace projektu. Seznamte se s Pravidly IV.1.2 kap. 9 (resp. 10.) a Seznamem dokumentace k zadávacímu řízení PRV. Důrazně doporučujeme konzultace na MAS Pobeskydí již ve fázi přípravy výzvy a zadávací dokumentace a následně před podpisem smlouvy s dodavatelem.

10 . 3 . 2011

Příprava projektu a Žádosti o dotaci

Aktualizace článku: 2. 10. 2012

 

Prvním krokem přípravy projektu je prostudování Pravidel IV.1.2, Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 platných pro danou výzvu (respektive kolo příjmu registrace na SZIF). Po vyhlášení výzvy jsou základní informace shrnuty ve fichi (specifický dokument MAS).

3 . 3 . 2011

Nové ubytování pod Ondřejníkem a další projekty LEADER

V posledních dnech poběhly tři kontroly na místě projektů LEADER zaměřených na cestovní ruch, občanskou vybavenost a infrastrukturu.

1 . 2 . 2011

Jak na faremní prodej ze dvora

Upozorňujeme na nově vydanou publikaci Jak na faremní prodej ze dvora. Publikaci autorů Ladislava Drobníčka, Jaroslava Pešána a Pavla Smetany vydana Úhlava o.p.s., člen Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. v rámci projektu Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem v česko - bavorském příhraničí.

7 . 12 . 2010

Harmonogram příjmu žádosti do PRV

Dovolujeme si Vás upozornit na možnosti podání žádostí o dotaci přímo do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v roce 2011. Uvádíme stručný přehled oblastí podpory jednotlivých kol podávání žádostí s uvedením předpokládaného typu žadatele.

 

6 . 12 . 2010

2. Mezinárodní konference na Slovensku

Zaměstnanci MAS Pobeskydí se zúčastnili ve dnech 1. a 2. prosince letošního roku 2. Medzinárodnej konferencie Národnej sietě rozvoja vidieka SR v Senci.

1 . 12 . 2010

Národní konference VENKOV 2010

Ve dnech 23.–25. listopadu se konala v Lázních Bělohrad Národní konference VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013.

1 . 11 . 2010

Schválené žádosti 3. výzvy MAS Pobeskydí

Dne 29. 10. SZIF schválil žádosti o dotaci podané na MAS Pobeskydí v rámci 3. výzvy. >>

12345678910