Články

6 . 12 . 2006

Možnosti vzdělávání na venkově

Zamyšlení nad možnostmi a formami celoživotního vzdělávaní na venkově bylo obsahem semináře, který se 5. prosince 2006 uskutečnil ve školící místnosti podnikatelského inkubátoru v Třanovicích.

6 . 10 . 2006

Otevřena nová budova centra pro podporu podnikání a služeb v Třanovicích

Slavnostní otevření rekonstruované budovy centra pro podporu podnikání a služeb proběhlo za účasti řady hostů ve čtvrtek 5. října 2006.

12345678910