Aktuality

5 . 9 . 2016

Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí

Dne 29. 9. 2016 od 8 hod. naše místní akční skupina pořádá informativní seminář "Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí". Seminář by měl otevřít debatu nad možnými projekty v sociální oblasti. Na seminář je vhodné se přihlásit. Vice viz pozvánka >>

25 . 8 . 2016

Infrastruktura základních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na infrastrukturu základních škol (46. a 47. výzva IROP). Pro zájemce z našeho  území nabízíme úvodní konzultace k přijatelnosti. Obdobné podmínky očekáváme i u výzev přes MAS v rámci integrovaného nástroje CLLD.

19 . 8 . 2016

Dotazník podnikání a zaměstnanost

Zapojte se do průzkumu potřeb a příležitostí v oblasti podnikání a zaměstnanosti. Vyplňte do konce září dotazník určený pro obce nebo pro podnikatele  a pomozte připravit projekty v oblasti podpory zaměstnanosti. Za Vaší spolupráci děkujeme.

8 . 8 . 2016

Lesnictví a zpracování dřeva

Aktuálně jsme do strategie CLLD doplnili i podporu investic do lesnictví. Na tuto fichi vyčleňujeme 2 mil. Kč a to nejen na pořízení speciálních lesnických strojů a zařízení, ale i vybavení dřevozpracujících provozoven.

8 . 8 . 2016

workshop "učíme se navzájem"

Zveme zástupce všech Moravskoslezských MAS na seminář "Učíme se navzájem", který pořádáme ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. >>

> ARCHIV AKTUALIT