Aktuality

18 . 7 . 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí je možno zobrazit zde

15 . 7 . 2016

První výzvy jsou odloženy

Upozorňujeme, že proces kontroly a schvalování strategie MAS Pobeskydí na jednotlivých ministerstvech stále probíhá. První avíza výzev očekávejte na přelomu srpna a září.

27 . 6 . 2016

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Důležité sdělení určené zejména školám a školským zařízením. Informujeme, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese »

13 . 6 . 2016

Diskuse nad preferenčními kritérií

Ve dnech 31. 5. a 2. 6. se konaly společná jednání pracovních skupin a členů MAS, na kterých byly diskutovány návrhy preferenčních kritérií. Dále 3. 6. proběhlo pracovní setkání k podpoře zaměstnanosti, na kterém jsme diskutovali aktuální potřebnost a zaměření tohoto opatření. Více v zápisech. >>

> ARCHIV AKTUALIT