Aktuality

21 . 11 . 2016

Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Zveme Vás na vzdělávací akci "Výměna zkušeností: Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ". Vstup na akci je zdarma. Více informací v přiložené pozvánce. >>

3 . 11 . 2016

Udržitelná a bezpečná doprava

Aktuálně připravujeme první výzvy. Jako jednu z prvních výzev vyhlásíme výzvu na udržitelnou a bezpečnou dopravu (chodníky, cyklodoprava...). Neváhejte své projekty již teď konzultovat. >>

3 . 11 . 2016

Aktuálně o MAP Frýdek-Místek

Zveřejňujeme krátkou informaci o  projektu Místní akční plán Frýdek-Místek (podpořený z OP VVV). V oběžníku se dočtete o jednáních pracovních skupin, schválení strategického rámce priorit a o úkolech, které nás čekají. >>

24 . 10 . 2016

Příroda do měst a obcí!

Pokud hledáte způsob jak navrátit přírodní prvky do vaší obce, určitě využijte aktuální výzvu "Zelené oázy" – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL. Více informací o výzvě >>

24 . 10 . 2016

POTŘEBNOST DROBNÉHO PODNIKÁNÍ V POBESKYDÍ

Na otázku potřebnosti drobného podnikání v obcích MAS Pobeskydí se snažilo najít odpověď dotazníkové šetření probíhající v období září - říjen 2016, kterého se zúčastnili zástupci místních samospráv obcí MAS Pobeskydí. Cílem šetření bylo zjistit, zda v území obcí nějaká podnikatelská aktivita chybí, zda obce disponují zázemím pro drobné podnikání apod. I přes distribuci dotazníků přímo k respondentům (obcím) a možnost vyplnit dotazník písemně i online byla návratnost pouhých 11,9 %. Nicméně i pět vyplněných dotazníku nám říká, co může být z pohledu rozvoje podnikání v obcích důležité a jak dále drobné podnikání rozvíjet. Celý článek >>

> ARCHIV AKTUALIT