Aktuality

26 . 5 . 2016

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím MAS

Zveme zástupce obcí a svazků obcí, úřadu práce, zaměstnavatele i zástupce neziskového sektoru, kteří působí v Pobeskydí (http://www.pobeskydi.cz/uzemi/mapa/), na pracovní setkání věnované podpoře zaměstnanosti na lokální úrovni. MAS Pobeskydí má možnost v příštích měsících podpořit projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti ve venkovském prostoru a to v celkové výši cca 2 mil. Kč. Pracovní setkání se uskuteční 3. června 2016 od 9 hod. v Třanovicích č. p. 1 ve školící místnosti Kapplova dvoru (vchod A). Svou účast prosím potvrďte na adrese mas@pobeskydi.cz nebo na tel.: +420 774 489 762

17 . 5 . 2016

Sběr podkladů k investičním prioritám ve vzdělávání

Připravujete investiční záměr v oblasti přeškolního, základního a zájmového vzdělávání v ORP Frýdek-Místek? Dejte nám o něm vědět vyplněním krátkého dotazníku. Pomůžete nám ke kvalitnímu zpracování místního akčního plánu Frýdek-Místek. >> 

15 . 5 . 2016

Dotazníkové šetření k SWOT analýze MAP

Aktuálně do 25. 5. probíhá dotazníkové šetření k SWOT analýze Místního akčního plánu Frýdek-Místek. Vyplněním dotazníku přispějete k tomu, že se další proces plánování bude koncentrovat na řešení nejvýznamnějších problémů regionálního vzdělávání. >>

25 . 4 . 2016

Seminář ve Lhotce zrušen!

Upozorňujeme, že seminář "Drobné podnikání v Pobeskydí" ve Lhotce byl z důvodu malého počtu přihlášených zrušen. V případě Vašeho zájmu se můžete obrátit na kancelář Místní akční skupiny MAS Pobeskydí v Třanovicích.

11 . 4 . 2016

Pravidla PRV

8. 3. 2016 byla zveřejněna pravidla pro implementaci strategie MAS a projektů realizovaných prostřednictvím MAS. >>

5 . 4 . 2016

Úvodní setkání k MAP Frýdek-Místek

Děkujeme všem za zájem o účast na úvodním setkání k MAP Frýdek-Místek 19. 4. 2016. Kapacita již je naplněna. Další informace naleznete v oběžníku č. 2. Těšíme se na společnou práci.

> ARCHIV AKTUALIT