Rychlý přístup

Pozvánky na akce

Připravujeme

Pracovní setkání "Rodina"

Zapojte se

Přihláška a podmínky členství

Dotazník podnikání a zaměstnanost

Dotazník pro obce

Dotazník pro podnikatele

Nově na stránkách

Dotační monitoring - září 2016

Výroční zpráva 2015

Zpravodaj MAS Pobeskydí léto/2016

 

Aktuality

24 . 10 . 2016

POTŘEBNOST DROBNÉHO PODNIKÁNÍ V POBESKYDÍ

Na otázku potřebnosti drobného podnikání v obcích MAS Pobeskydí se snažilo najít odpověď dotazníkové šetření probíhající v období září - říjen 2016, kterého se zúčastnili zástupci místních samospráv obcí MAS Pobeskydí. Cílem šetření bylo zjistit, zda v území obcí nějaká podnikatelská aktivita chybí, zda obce disponují zázemím pro drobné podnikání apod. I přes distribuci dotazníků přímo k respondentům (obcím) a možnost vyplnit dotazník písemně i online byla návratnost pouhých 11,9 %. Nicméně i pět vyplněných dotazníku nám říká, co může být z pohledu rozvoje podnikání v obcích důležité a jak dále drobné podnikání rozvíjet. Celý článek >>

3 . 10 . 2016

Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí

Dne 29. září 2016 od 8 hod. v Třanovicích se uskutečnil informativní seminář k možnostem podpory řešení aktuálních potřeb v sociální oblasti v Pobeskydí. Setkání se zúčastnilo cca 20 zástupců samosprávy, poskytovatelů a odborníků. >>

3 . 10 . 2016

Etická výchova - seminář

V rámci projektu MAP Frýdek-Místek proběhne 16. 11. (přihláška) a 21. 11. (přihláška) od 9 hod. dvouhodinový seminář etická výchova v prostorách Městské knihovny Frýdek-Místek (Místek ul. Hlavní 111, modrý salonek). Seminář je určen pro zástupce zejm. školských zařízení ve SO ORP Frýdek-Místek.

5 . 9 . 2016

Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí

Dne 29. 9. 2016 od 8 hod. naše místní akční skupina pořádá informativní seminář "Podpora sociální práce a služeb v Pobeskydí". Seminář by měl otevřít debatu nad možnými projekty v sociální oblasti. Na seminář je vhodné se přihlásit. Vice viz pozvánka >>

25 . 8 . 2016

Infrastruktura základních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na infrastrukturu základních škol (46. a 47. výzva IROP). Pro zájemce z našeho  území nabízíme úvodní konzultace k přijatelnosti. Obdobné podmínky očekáváme i u výzev přes MAS v rámci integrovaného nástroje CLLD.

> ARCHIV AKTUALIT