Aktuality

25 . 8 . 2016

Infrastruktura základních škol

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na infrastrukturu základních škol (46. a 47. výzva IROP). Pro zájemce z našeho  území nabízíme úvodní konzultace k přijatelnosti. Obdobné podmínky očekáváme i u výzev přes MAS v rámci integrovaného nástroje CLLD.

9 . 8 . 2016

workshop "učíme se navzájem"

Zveme zástupce všech Moravskoslezských MAS na seminář "Učíme se navzájem", který pořádáme ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. >>

11 . 7 . 2016

Analytická část MAP Frýdek-Místek

Na stránkách zveřejňujeme analytickou část Místního akčního plánu SO ORP Frýdek-Místek. Dokument byl vytvářen odborným týmem MAP za spolupráce pracovních skupin, které jednotlivé části projednávaly a připomínkovaly dílčí výstupy. Děkujeme členům pracovních skupin za aktivní účast. >>

7 . 7 . 2016

První výzvy jsou odloženy

Upozorňujeme, že proces kontroly a schvalování strategie MAS Pobeskydí na jednotlivých ministerstvech stále probíhá. První avíza výzev očekávejte na přelomu srpna a září.

30 . 6 . 2016

Výroční zpráva 2015

Valná hromada na svém zasedání schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Pobeskydí za rok 2015, kterou je možno zobrazit zde.

> ARCHIV AKTUALIT