Aktuality

27 . 6 . 2016

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Důležité sdělení určené zejména školám a školským zařízením. Informujeme, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

13 . 6 . 2016

Diskuse nad preferenčními kritérií

Ve dnech 31. 5. a 2. 6. se konaly společná jednání pracovních skupin a členů MAS, na kterých byly diskutovány návrhy preferenčních kritérií. Dále 3. 6. proběhlo pracovní setkání k podpoře zaměstnanosti, na kterém jsme diskutovali aktuální potřebnost a zaměření tohoto opatření. Více v zápisech. >>

26 . 5 . 2016

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím MAS

Zveme zástupce obcí a svazků obcí, úřadu práce, zaměstnavatele i zástupce neziskového sektoru, kteří působí v Pobeskydí (http://www.pobeskydi.cz/uzemi/mapa/), na pracovní setkání věnované podpoře zaměstnanosti na lokální úrovni. MAS Pobeskydí má možnost v příštích měsících podpořit projekty zaměřené na zvýšení zaměstnanosti ve venkovském prostoru a to v celkové výši cca 2 mil. Kč. Pracovní setkání se uskuteční 3. června 2016 od 9 hod. v Třanovicích č. p. 1 ve školící místnosti Kapplova dvoru (vchod A). Svou účast prosím potvrďte na adrese mas@pobeskydi.cz nebo na tel.: +420 774 489 762

17 . 5 . 2016

Sběr podkladů k investičním prioritám ve vzdělávání

Připravujete investiční záměr v oblasti přeškolního, základního a zájmového vzdělávání v ORP Frýdek-Místek? Dejte nám o něm vědět vyplněním krátkého dotazníku. Pomůžete nám ke kvalitnímu zpracování místního akčního plánu Frýdek-Místek. >> 

> ARCHIV AKTUALIT