Frýdecko-Místecké školy a školky realizují společné aktivity

Místní akční plán (dále jen „MAP“) je v programovém období EU 2014–2020 nově uplatňovaným nástrojem horizontální i vertikální koordinace aktivit v oblasti vzdělávání, výchovy a v souvisejících oblastech. Prostřednictvím MAPů by měli aktéři v regionech dosáhnout dohody na prioritách, jednotně komunikovat s hierarchicky výše postavenými orgány veřejné správy a přenášet systémové změny do praxe. Prostřednictvím MAPů by měla být zlepšena komunikace mezi jednotlivými aktéry a plánovací kultura na všech hierarchických úrovních.

MAPy jsou součástí tzv. akce KLIMA, která stojí na vizi: „Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“ MAPy se zaměřují primárně na děti a žáky do patnácti let věku a na řešení místně specifických problémů a potřeb v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. MAPy jsou nástrojem regionální politiky vzdělávání v jednotlivých regionech a jejich existence je klíčovou podmínkou financování některých záměrů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Místní akční plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek zastřešuje MAS Pobeskydí, z. s., ve spolupráci s MAS Slezská brána, z. s., a statutárním městem Frýdek-Místek. Pokrývá území 37 obcí (Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek‑Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice.

 

Projekt MAP Frýdek-Místek

Projekt MAP Frýdek-Místek II

Aktuality MAPu Frýdek-Místek:

5. 12. 2020

Schválený seznam investičních priorit MAP Frýdek-Místek II

K 4. 12. 2020 řídicí výbor MAP Frýdek-Místek schválil (písemným projednáním) seznam investičních priorit, které je dostupný zde

9. 11. 2020

Spolek Naše rovnováha

Spolek Naše rovnováha přináší možnost sjednání online formy setkání okolo dítěte mající specifické vzdělávací potřeb. Krom toho, že to je setkání online a facilitované, tak novým prvkem je zapojení klinického psychologa PhDr. Petra Niliuse, PhD. speciální pedagožky Mgr. et Mgr. Aleny Cholevové. Petr vnáší své zkušenosti práce s kognitivním profilem dítěte a Alena jako speciální pedagožka a metodička s konkrétní vzdělávací prací v podmínkách domácí výuky s danou obtíží dítěte. Dále se setkání účastní samozřejmě rodiče a všichni odborníci pracující s dítětem, tedy v tomto pojetí to jsou třídní učitelé, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, školní psycholog a jiní členové školního poradenského pracoviště, kliničtí psychologové, případně to mohou být i pedopsychiatři, neurologové, pediatři atd.

V případě zájmu můžete kontaktovat koordinátorku Setkání okolo dítěte Moniku Matulovou - mmonika.matulova@gmail.com. nebo telefonním čísle 731 310 304.

> archiv aktualit

Kontakty

David W. Novák
Hlavní koordinátor a facilitátor MAPu
tel.: +420 732 123 903
novak@pobeskydi.cz

 

Fotogalerie MAPu Frýdek-Místek