Příměstské tábory v Pobeskydí / Příměstské tábory v Pobeskydí II

- podporujeme rodinu bezplatným hlídáním pro pracující rodiče

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z EU z Operačního programu Zaměstnanost  100% dotací ve výši 1,7 mil. Kč na projekt Příměstské tábory v Pobeskydí reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009337 (realizace 2018-2020) a dále ve výši 2 mil. Kč na projekt Příměstské tábory v Pobeskydí II reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015539 (realizace 2020-2022). Tyto tříleté projekty se zaměřují na zajištění bezplatného hlídání dětí pracujících rodičů po dobu práznin na 7 místech v Pobeskydí.

Cílem projektu je doplnit nabídku zajištění hlídání dětí v době  prázdnin v území působnosti MAS Pobeskydí a tím pomoci rodičům lépe a efektivně sladit rodinné a pracovní povinnosti. Aktivita příměstských táborů zajistí možnost zaměstnání na plný úvazek, aniž by rodiče byli omezeni v péči o své dítě.

Tábory jsou určeny pro rodiče (oba) pracující, evidováné na úřadu práce, podnikající jako OSVČ nebo studující. Primárně jsou určeny pro rodiče s vazbou na Pobeskydí tj. zde bydlí nebo pracují, nebo jejichž děti navštěvují místní školu (mapa území https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/).

Z důvodu koronavirové epidemie mohou být příměstské tábory zrušeny či určeny další podmínky účasti dítěte. O všem Vás budeme neprodleně informovat.

Příměstské tábory o jarních prázdninách zrušeno z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje a platných opatření.