Silvie Lišková

Koordinátorka projektu SPOKO Pobeskydí. Silvie Lišková absolvovala v roce 1982 STZŠ v Bruntále a je absolventkou FF MU v Brně (obor dějiny umění). V letech 1993 - 2003 pracovala jako odborný pracovník a garant okresu (Ostrava a Opava) v Národním památkovém ústavu v Ostravě (v oblasti profesionální péče o rozvoj kultury a potenciál kulturního dědictví)
Problematikou projektového řízení a evropských fondů se začala zabývat již ve funkci vedoucí odboru školství, kultury a regionálního rozvoje MěÚ Hlučín v letech 2003 - 2004 na pozici vedoucí odboru školství, kultury a regionálního rozvoje (v rámci funkce navíc i agenda na úseku referátu státní památkové péče).
V letech 2005 - 2015 pracovala jako projektový manažer - OSVČ se zaměřením na oblast sociální práce a sociálních služeb a také školství.  Od roku 2009 působí ve správní radě a od r. 2013 jako ředitelka Astrid, o.p.s. - neziskové organizace poskytující sociální služby - sociální rehabilitace.

K týmu naši místní akční skupiny se připojila v březnu 2016.