Petr Piekar

Projektový manažer. Petr Piekar je absolventem gymnázia v Orlové-Lutyni a studijního programu Geografie a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě, kde se v rámci svých diplomových prací zabýval rolemi environmentálních a rezidenčních ekonomik v rozvoji regionů. Jeden semestr studoval na University of Eastern Finland v Joensuu.

V MAS Pobeskydí působí od března 2016.