Příprava nové strategie na období 2021–2027

- dobré myšlenky pro Pobeskydí

V letošním roce 2021 probíhá příprava nové strategie MAS Pobeskydí na programové období 2021–2027. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě nové strategie hrají klíčovou roli. Pracovní skupiny jsou otevřeny každému, kdo má zájem aktivně se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí.

Příprava bude zaměřena na 3 základní části strategie: analyzu území, jeho potřeb a problémů, návrh cílů a opatření k realizaci a akční plány jednotlivých programů.

Naším cílem je najít dobré myšlenky, které posunou Pobeskydí dál a dají naší místní akční skupině smysluplnou náplň na dalších 7 let.

Příprava strategie je realizována v rámci projektu "Provozní a animační výdaje MAS Pobeskydí" (IROP) a projektu "Strategie Pobeskydí 2021+" (podpora Moravskoslezského kraje).

Připojte se k práci v odborných pracovních skupinách >>

Harmonogram přípravy

Sběr dat a analýza území - do srpna 2020

Rozhovory s místními aktéry - do srpna 2020

Pracovní skupiny (problémy a potřeby území) - červen, září, říjen 2020

Analytická část strategie - listopad 2020

Pracovní skupiny (návrhy cílů a opatření) - říjen, listopad 2020

Návrhnová část strategie - přelom roku 2020/2021

Akční plány - rok 2021

Aktuality ke strategii:

23. 7. 2020

První jednání odborných pracovních skupin

V návaznosti na přípravu nové strategie na období 2021–2027 v červnu započala první jednání odborných pracovních skupin. Nejdříve se setkali skupiny Obce a Cestovní ruch. >>