Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

12 . 3 . 2019

Pracuje Vaše nestátní nezisková organizace s dětmi a mládeži, pravidelně se cházíte v "klubovně", považujete se za neformální vzdělávání (nezaměřujete se na sport či sociální službu). Právě pro Vás je nabídka Rady dětí a mládeže MSK na zapojení do projektu na zvýšení kvality neformálního vzdělávání. Aktivity (šablony) projektu jsou zaměřené na:
• Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání
• Sdílení zkušenosti pracovníků v neformálním vzdělávání
• Tandemové neformální vzdělávání
• Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání
• Projektové dny v klubovně/mimo klubovnu
• Klub v neformálním vzdělávání

Přihlášení do projektu je nutné do 31. 3. 2019 a to odevzdání přihlásky.

Úvodní dopis a šablony k výběru

Šablony - o čem to je

Přihláška k realizaci šablon