Komunitní energetika - Inspirace ze západu - SPOLEČNĚ

28 . 5 . 2021

OurPower – rakouská online platforma, která propojuje zastánce čisté energie

Rakousko plánuje do roku 2030 vyrábět elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Pomůže mu k tomu komunitní energetika, pro kterou zákonodárci obdobně jako u nás v současné době připravují vhodnou legislativu. V ČR budou s velkou pravděpodobností podporovány jen neziskové energetické komunity, kdežto Rakušané budou usilovat o vznik ekonomicky udržitelných energetických společenství. Ta podle politických představitelů mohou úspěšně fungovat jen tehdy, pokud jsou nákladově efektivní, tedy pokud mají dostatečný počet členů a výroben energie.

Zatímco vláda teprve pracuje na novém zákoně, skupina přátel, kteří se zajímají o energetickou transformaci, založila první rakouské energetické družstvo OurPower. Mezi zakládajícími 20 členy jsou podnikatelé, nadšenci do OZE a odborníci na energetiku, jejichž společnou vizí je svět, ve kterém lidé využívají energii zodpovědně a pouze z lokálních zdrojů. Za tímto účelem družstvo od roku 2020 provozuje web ourpower.coop, online platformu, která se věnuje tématům obnovitelné energie a komunitní energetiky, a která pomáhá budovat vztahy mezi prodejci elektřiny a kupujícími, investory a instalatéry.

Platforma je unikátní v tom, že neslouží pouze jako tržiště, ale dává lidem prostor vyjádřit se k dané problematice, sdílet své nápady, inspirovat se a získat užitečné rady. Družstvo v minulosti uspořádalo několik společných setkání a během pandemie se dočasně přesunulo do online prostředí. Na své stránky také umístilo dotazník, aby získalo profil lidí, kteří se zajímají o oblast OZE. Ukázalo se, že nejčastěji se zapojují vystudovaní pracující lidé s vlastním zázemím a rodinou. Družstvo by chtělo do procesu energetické transformace zapojit co nejširší spektrum obyvatel, a proto se do budoucna zaměří speciálně na ženy a mladé lidi. Aby zaujalo mladší generace, připravuje pro ně například hospodské kvízy na téma energetiky a klimatické krize.

Od malého komunitního projektu až k celoevropské spolupráci

Belgické družstvo Ecopower, založené na začátku 90. let, bylo jedním z úplně prvních energetických družstev využívajících OZE. Zpočátku produkovalo energii pro komunitní bydlení pomocí turbíny instalované ve starém vodním mlýně, dnes obnovitelnou energií zásobuje přes 50 000 domácností.

Ecopower ze své činnosti negeneruje žádný zisk, veškerý přebytek je znovu investován do nových projektů v oblasti OZE a energetické účinnosti. Pravidla jsou pro všech 60 000 členů družstva stejná – každý má jeden rozhodovací hlas a může nakoupit maximálně 20 akcií. Dnes družstvo vlastní a provozuje 23 větrných elektráren, 3 malé vodní elektrárny, 1 kogenerační jednotku a 322 decentralizovaných fotovoltaických elektráren. Pomáhá také s energetickými úsporami, jeho členové snížili spotřebu elektřiny ze sítě až o polovinu. Čistá energie díky možnosti participace získala velkou podporu veřejnosti.

Družstvo Ecopower založilo v roce 2013 evropskou federaci pro energetická družstva REScoop.eu, rostoucí síť 1500 evropských energetických družstev a jejich milionu členů. Model REScoop respektuje následujících 7 základních principů: dobrovolné a otevřené členství, demokratickou kontrolu členů, ekonomickou účast prostřednictvím přímého vlastnictví, autonomii a nezávislost, vzdělávání a školení, spolupráci mezi družstvy a péči o komunitu. Dirk Vansintjan, jeden ze zakladatelů Ecopower, věří, že tento družstevní model pomůže vybudovat ekonomiku, která upřednostňuje společenský a environmentální přínos nad ziskem.

Další k tématu >>