Semináře pro ředitele škol a festival inspirace v přírodních vědách

Na základě dosavadní dobré spolupráce se školami a statutárním městem Frýdek-Místek připravuje MAS Pobeskydí, z. s., pro rok 2023 tři akce zaměřené na vzdělávání pedagogů a ředitelů škol a rozvoj jejich vzájemné spolupráce a výměnu zkušeností. Jedná se o dva semináře pro ředitele základních a mateřských škol a Festival inspirace v přírodních vědách určený pro pedagogy. Realizace byla finančně podpořena dotací statutárního města Frýdek-Místek ve výši 250 tis. Kč.

První seminář pro ředitelé základních a mateřských škol se uskutečnil jako dvoudenní 24. a 25. května 2023  v hotelu Zlatý Orel Ostravice a byl primárně zaměřen na novinky ve školské legislativě s lektorkou  PhDr. Monikou Puškinovou, Ph.D. Druhý den byl zaměřen na prezentaci aktivit NNO a podnikatelů pro děti a žáky v našem regionu.

Druhý seminář pro ředitelé základních a mateřských škol se uskutečnil jako dvoudenní 18. a 19. října 2023 v Penzion u Fandy ve Lhotce a byl zaměřen na manažerské kompetence ředitelů a wellbeing s lektorkou Mgr. Hanou Kachtíkovou s kolegy.

„Festival inspirace v přírodních vědách“ je příležitostí pro setkání učitelů i odborné veřejnosti. Je určen zejména učitelům přírodovědných předmětů prvního i druhého stupně základních škol. Zaměřuje se na propojování a síťování učitelů v regionu, kterým nabízí formou dílen novinky na poli přírodovědného vzdělávání v současnosti v Česku. Cílem festivalu je INFORMOVAT o šíři možností, nápadů a přístupů k výuce odborných předmětů, SDÍLET zkušenosti mezi učiteli a PROPOJOVAT výuku do mezipředmětových celků. Letos se uskutečnil 1. 9. 2023 ve Frýdku-Místku (více na http://festival-inspirace.cz/).