Rozvoj MAS Pobeskydí I

- společně realizujeme strategii

MAS Pobeskydí, z. s., byla poskytnuta finanční podpora z EU z Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 provozní 95% dotací ve výši 4,3 mil. Kč na projekt rozvoj MAS Pobeskydí I (reg. č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000078), který je realizován od května 2023 do září 2024. Smyslem projektu je zajistit činnost a administrativních kapaci MAS Pobeskydí, z. s., při přípravě a realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Díky podpoře budou vyhlašovány výzvy, prováděny konzultace a kontroly projektů a další animační činnost v území.